Nieuws

Nieuwe test geeft inzicht in uw duurzaamheid

Gepubliceerd op
20 september 2013

Het Nieuwe Veehouden en MIJN Duurzaamheid introduceren een duurzaamheidstest. De uitkomsten van deze 4D-test zijn een goede aanleiding om de duurzaamheid van uw bedrijf te bespreken met collega-veehouders en aan te scherpen.

Met de duurzaamheidstest krijgt u inzicht in welke duurzaamheidsonderdelen u belangrijk vindt en in hoeverre uw bedrijf hieraan voldoet. Het invullen is simpel en kost nog geen 10 minuten.

Een voorbeeld: Ik kan mijn bedrijf ontwikkelen met genoeg perspectief voor de volgende generatie Hiervan geeft u aan hoe belangrijk u dit vindt en in hoeverre dit nu voor uw bedrijf geldt. Het zijn maar twee muisklikken. Voor de vier thema’s boer, dier, burger en milieu beantwoordt u zes van deze stellingen.

Screenshot duurzaamheidstest
Screenshot duurzaamheidstest

Aan het eind van de test krijgt u in één figuur een overzicht van het verschil tussen uw wensen en de realisaties op uw bedrijf, verdeeld over boer-, dier-, milieu- en burger-duurzaamheid. De figuur is voorzien van een korte en duidelijke toelichting. 

Door uw overzicht te bespreken met collega-veehouders, in een netwerk of studieclub, krijgt u een nog scherper beeld welke duurzaamheidsonderdelen u wilt en kunt aanscherpen op uw bedrijf.

De test wordt gebruikt in de projecten Het Nieuwe Veehouden en MIJN Duurzaamheid waarin veehouders plannen maken om hun bedrijven meer integraal duurzaam te krijgen. Op www.hetnieuweveehouden.nl en www.mijnduurzaamheid.wur.nl staan de meest recente nieuwsberichten van beide projecten. Ook wordt deze test gebruikt in de MIJN Duurzaamheids-netwerken die enkele zuivelondernemingen deze winter begeleiden.