Nieuws

Nieuwe leden Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Gepubliceerd op
22 oktober 2013

Janjo de Haan (PPO) en Claude van Dongen (Z)LTO maken sinds september deel uit van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Zij zijn de opvolgers van Wim van Dijk (werkzaam bij PPO en tevens voormalig secretaris commissie bemesting akkerbouw en vollegrondsgroenten) en Bert Talens (namens LTO).  Zij hebben op de laatste vergadering op 24 september van de CBGV afscheid genomen van de commissie.

Janjo de Haan Claude van Dongen

De commissie zorgt ervoor dat er een onafhankelijk bemestingsadvies voor iedereen beschikbaar is: de digitale ‘Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen’. Het bevat bemestingsadviezen voor grasland, grasland met klaver, graslandvernieuwing, maïs, granen voor GPS, voederbieten en luzerne.

De commissie stelt jaarlijks een werkplan op met activiteiten die naar haar mening op dat moment het beste aansluiten bij signalen uit de praktijk. Naast goedkeuring van eventuele aanpassingen van de bemestingsadviezen prioriteert en begeleidt zij onderzoek op het terrein van bemesting

De Adviesbasis bemesting grasland en voedergewassen wordt voortdurend gecontroleerd. Indien nodig worden adviezen gewijzigd of nieuwe adviezen toegevoegd op basis van afgesloten onderzoek.

Meer informatie bij Bert Philipsen of Jeanet Brandsma