Nieuws

Nieuwe editie Handboek Melkveehouderij 2020-2021

Gepubliceerd op
8 september 2020

Wageningen Livestock Research publiceert een nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij. De nieuwe editie is geactualiseerd en uitgebreid met onder andere kennis over calcium voor gras en snijmaïs, doorzaaien van blijvend grasland, woelen van verdicht grasland en verduurzaming van de melkveehouderij.

Het Handboek Melkveehouderij is al tientallen jaren hét naslagwerk voor melkveehouders, agrarisch adviseurs, veehouderijdocenten en -studenten. Het handboek is voor een belangrijk deel gebaseerd op de kennis en informatie ontwikkeld door Wageningen Livestock Research. Het handboek is gratis te raadplegen via de website www.handboekmelkveehouderij.nl. De update en het beschikbaar stellen van dit handboek is financieel mogelijk gemaakt door ZuivelNL.

Verwijzing via internet

Het Handboek Melkveehouderij 2020-2021 brengt belangrijke basisinformatie voor een optimale bedrijfsvoering bij elkaar. Voor achtergrondinformatie en de meest actuele gegevens verwijst het handboek naar informatie, publicaties en tools op internet. Op die manier zijn ook de nieuwste ontwikkelingen en adviesprogramma’s gemakkelijk te vinden.

Gratis downloaden

U kunt het Handboek Melkveehouderij 2020-2021 gratis downloaden. Daarnaast is het Handboek Melkveehouderij verkrijgbaar als gedrukte versie: Paperback Handboek Melkveehouderij.