Nieuws

Nieuw prototype KringloopWijzer downloaden

Gepubliceerd op
20 november 2012

Vanaf 19 november is een nieuw prototype van de KringloopWijzer beschikbaar. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenstromen in beeld, met als resultaat bijvoorbeeld excreties van N en P, emissies van ammoniak en broeikasgassen en de opbrengsten (N en P) van het eigen land.

Ga naar www.mijnkringloopwijzer.nl voor meer achtergrondinformatie en om de software te downloaden. De software bouwt voort op de BEX en is op vergelijkbare, herkenbare wijze te gebruiken. Sterker nog, als u al over een ingevulde BEX beschikt, dan kunt u die gegevens eenvoudig inlezen in deze KringloopWijzer, waarmee een groot deel van de invoer al compleet is.

KringloopWijzer2012.jpg

De KringloopWijzer brengt de complete kringlopen van N, P en C (stikstof, fosfaat en koolstof) in beeld. Dit gebeurt gestructureerd met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Deze kennis wordt ontwikkeld in lopende onderzoeksprojecten, maar volgt ook uit relevant afgesloten onderzoek uit binnen- en buitenland. Deze rekenprocedures worden met (inter)nationale experts afgestemd, om zo actuele en geaccepteerde milieuprestaties te kunnen bepalen. Het huidige prototype is nog niet af. De fosfaatkringloop is compleet, evenals een groot deel van de stikstofkringloop. Het bodemoverschot van stikstof en fosfaat wordt al berekend, evenals de ammoniakemissie. Ook gewasopbrengsten worden al in beeld gebracht. Maar dit prototype geeft bijvoorbeeld nog niet de broeikasgasemissies weer en de bepaling van de nitraatuitspoeling. Daar wordt nog aan gewerkt.

Elk melkveebedrijf kan al werken met de KringloopWijzer en haar eigen prestaties vergelijken met het gemiddelde van de Koeien & Kansen-bedrijven van 2011. De software wordt steeds gebruikersvriendelijker. Via de herkenbare BEX-berekening (Koeien & Kansen-software), is met een aantal extra invoergegevens eenvoudig de eigen bedrijfsprestatie te bepalen. Onderstaand een beeld van de software met de input en output van stikstof in relatie tot kringloop als resultaat van de bedrijfsvoering.