Nieuws

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap

Gepubliceerd op
16 januari 2012

In februari 2012 start een tweejarig project waarmee ondersteuning aan netwerken gericht op Multifunctioneel Ondernemerschap wordt geboden. Voor u en ondernemers van uw samenwerkingsverband/vereniging een uitgelezen kans om met professionele begeleiding vraagstukken uit te werken die relevant zijn voor uw eigen bedrijf. Samen met collega-ondernemers bepaalt u met welk onderwerp u in netwerkverband aan de slag wilt voor de periode van een jaar. Deelname aan het project “Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap", betekent werken aan een krachtige koers voor ondernemerschap in deze sector.

Het project “Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap" richt zich op ondernemers met minimaal twee jaar ervaring, die zich verder willen ontwikkelen en professionaliseren op het gebied van zorglandbouw, plattelandstoerisme, agrarisch natuurbeheer, boerderijeducatie, agrarische kinderopvang en boerderijwinkels/afzet streekproducten. Tijdens 6 tot 8 netwerkbijeenkomsten deelt u als deelnemer kennis en leert u van experts uit de sector. Van alle deelnemers in het netwerk wordt verwacht dat zij een actieve rol vervullen bij het verspreiden van de opgedane kennis buiten het netwerk, zodat ook collega ondernemers dezelfde professionaliseringslag kunnen maken. Voor het verspreiden van kennis wordt samengewerkt met branche- en belangenorganisaties in de multifunctionele landbouw.

Projectopzet
De resultaten uit deze netwerken worden gebruikt voor verdere professionalisering van de gehele multifunctionele landbouwsector. In een periode van twee jaar worden twintig ondernemersnetwerken met circa twintig deelnemers begeleid. Begin 2012 start de begeleiding van de eerste tien netwerken. In 2013 volgt de tweede lichting.

Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap is een communicatieproject in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De uitvoering is in handen van Arvalis, Projecten LTO Noord, ZLTO en Wageningen UR in samenwerking met andere partijen voor specifieke kennis en expertise.

Aanmelden tot 2 februari 2012

Bent u geĂŻnteresseerd in deelname aan dit project en/of is deze aanpak geschikt voor uw samenwerkingsverband/vereniging? Kijk voor meer informatie op www.multifunctionelelandbouw.nl/ondernemersnetwerken. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 2 februari 2012 12.00 uur via bovengenoemde website.


Het is belangrijk om de aanmeldingen goed af te stemmen met (leden van) het samenwerkings-verband/ de vereniging waar u lid van bent. De deelnemers kunnen als groep aangemeld worden.