Nieuws

Netwerk test cyclone-x voor lager brandstofverbruik trekkers

Gepubliceerd op
27 mei 2013

Naast onder andere aanpassing in rijgedrag en modificaties in motormanagement zijn er nog meer mogelijkheden om trekkers zuiniger met brandstof om te laten springen.

Zo kwam het netwerk Het nieuwe rijden in de melkveehouderij in aanraking met Cyclone-X. Cyclone-x verkoopt en monteert cyclonen in het luchtinlaatsysteem van motoren om de luchtstroming in de motoren beter te laten verlopen, de verbranding te optimaliseren en hierdoor ook een besparing te kunnen bereiken in brandstofverbruik.

Bij 7 trekkers van de netwerkdeelnemers zijn er cyclonen ingebouwd. De trekkers zijn hierbij ook voor de waterrem gezet om de uitgangssituatie goed in beeld te kunnen brengen. Na het plaatsen van de cyclonen is de trekker wederom getest.

De uitkomsten waren heel divers. Enkele trekkers gaan inderdaad zuiniger om met de brandstof terwijl andere meer vermogen kregen bij gelijk of soms hoger brandstofverbruik.

Het is nog te snel om aan deze 'praktijkproef'  harde conclusies te verbinden. Daarom worden de trekkers in augustus nogmaals getest met en zonder cyclonen in het luchtinlaatsysteem. In ieder geval zeker een uitdaging om zoveel mogelijk facetten te onderzoeken op de weg naar een lager verbruik.Voor meer informatie: netwerkbegeleider Sjon de Leeuw.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.