Nieuws

Netwerk rekent aan maatregelen duurzaam voeren

Gepubliceerd op
9 november 2012

De deelnemers uit het netwerk Eigen Eiwit Eerst/Duurzaam voeren hebben ieder voor zich maatregelen genomen om efficiënter te voeren en meer voer van het eigen bedrijf te benutten.

Per bedrijf wordt één specifieke maatregel economisch doorgerekend en beoordeeld op diergezondheid, arbeid en het effect op het milieu. Bart van der Hoog van PPP-Agro Advies vindt het nuttig voor boer en adviseur. Je krijgt meer discussie en onderbouwing van je keuze Daarnaast worden beslissingen bewuster genomen en minder op het ‘gevoel’.

De maatregelen die worden doorgerekend voor de netwerkdeelnemers zijn:

  • Zomerstalvoedering (meer eiwitrijk ruwvoer van eigen bedrijf)
  • Eigen krachtvoer (wintertarwe) verbouwen
  • Herinzaai van grasland (voor hogere eiwitopbrengst)
  • Geen mais meer in het melkveerantsoen (minder eiwit aankoop)
  • Grasdrogen (hogere benutting herfstgras)
  • Stripweiden in plaats van omweiden (hogere opname weidegras)
  • Vergroten mestopslag (gerichter bemesten)
  • Mest scheiden (gerichter bemesten)

Daarnaast zijn uitkomsten uit het Praktijknetwerk Gezonde Grondruil besproken. Dit netwerk is ook aan het rekenen met de plussen en minnen van grondruil en past daarmee prima binnen de insteek van Duurzaam Voeren. Hoeveel verhuur ik of hoeveel teel ik juist zelf?

Verder bleek deze bijeenkomst dat meer meten, wegen en registreren verbeterstappen in je management mogelijk en stuurbaar maakt. Daarom heeft het netwerk straks vier jaar op rij de cijfers van Duurzaam Voeren. Dan kun je beter beoordelen en sturen op bijvoorbeeld N-benutting of krachtvoerbesparing.
Goede voeropslag en minder broei blijft een praktische maatregel.

Goede voeropslag en minder broei blijft een praktische maatregel.

Goede banden en weinig structuurbederf is voorwaarde goede opbrengst/ gezonde bodem.

Goede banden en weinig structuurbederf is voorwaarde goede opbrengst/ gezonde bodem.

Slim beweiden kun je organiseren.

Slim beweiden kun je organiseren.

Oogsttijdstip mais bewust kiezen voor hoge voerbenutting.

Oogsttijdstip mais bewust kiezen voor hoge voerbenutting.

Een aantal deelnemers heeft de beweiding nadrukkelijk aangepast, zodat koeien meer gras opnemen.

Een aantal deelnemers heeft de beweiding nadrukkelijk aangepast, zodat koeien meer gras opnemen.

Meer informatie bij Bert Philipsen of Bart van der Hoog.

Praktijknetwerk 'Eigen Eiwit Eerst' is samenwerking met CONO Kaasmakers en maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.