Nieuws

Netwerk aan de slag met ‘Goed bodembeheer op Veen’

Gepubliceerd op
3 mei 2012

Half april kwamen de 11 deelnemers van het netwerk Goed bodembeheer op veen boert Beter voor het eerst bij elkaar. Veehouders in het netwerk willen meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en –beheer op hun grasproductie.

Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op de resultaten van het onderzoeksproject www.bodemveenweiden.nl samen met netwerkbegeleider Nick van Eekeren. Het percentage Koolstof (C%) en de Ca-Mg verhouding blijken belangrijke indicatoren voor de potentiƫle droge stofopbrengst en stikstofleverend vermogen. Bekijk de presentatie. Het netwerk gaat komende jaren kijken hoe dat zit op de eigen bedrijven. Deelnemers willen meer vanuit de bodem denken en bemesten, om op die manier op korte en lange termijn een optimale productie te bereiken.