Nieuws

Netwerk MIJN Duurzaamheid Noord-Nederland nog twee jaar verder

Gepubliceerd op
19 juli 2012

Binnen MIJN Duurzaamheid hebben de netwerkdeelnemers het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van hun eigen duurzame bedrijfsstijl.

Het netwerk uit Noord-Nederland gaat op eigen initiatief nog twee jaar door. ‘De laatste keer dat we als netwerk bijeen waren, hebben we besproken wat we allemaal gedaan en bedacht hebben. Nu wil het netwerk graag blijven volgen hoe de plannen in uitvoering gaan’, licht Menno Kamminga van PPP Agro Advies toe. Het netwerk Noord-Nederland heeft in korte tijd veel doorlopen. Eén van de deelnemers besloot zelfs zijn bedrijf te verkopen, terwijl een ander het plan heeft om een Friese stolpboerderij zo te ontwerpen dat er een moderne bedrijfsvoering in past.

De netwerkdeelnemers hebben elkaar in acht bijeenkomsten helemaal gevonden en dat terwijl de individuen behoorlijk van elkaar verschillen, geeft Menno Kamminga aan: ‘Van nuchtere Groningers, een sterk gedreven Noord-Hollander en autochtone Friezen tot een Drent die geen woord teveel zegt. Het is een leuke groep die zich snel heeft ontwikkeld, vooral door goed naar elkaar te luisteren.’ Juist de uitersten tussen personen en bedrijven maakt ook dat de veehouders geleerd hebben te relativeren. ‘Door te zien hoe collega’s in andere regio’s boeren, wordt duidelijk dat niet voor iedereen alle opties open liggen. Vijftig koeien meer melken is niet overal haalbaar.’

Opvallende keuze voor eigen duurzaamheid
Uit het netwerk van Noord-Nederland nam een van de deelnemers een opvallende beslissing; hij verkocht zijn melkveebedrijf. ‘We hebben veel gesproken over geluk en over kernwaarden. Een deelnemer heeft mede hierdoor geconcludeerd dat voor zijn eigen duurzaamheid de verkoop van het bedrijf mogelijk de beste oplossing was’, geeft Menno aan. ‘Dit heeft natuurlijk enorm veel impact, ook op de andere deelnemers van het netwerk. Zij denken dat de wereld stopt na de verkoop van je bedrijf en willen weten: wat ga je nu doen dan, hoe ga je je leven inrichten?’

Kernwaarden onderdeel van advieswerk
Volgens Menno heeft zijn rol als begeleider in MIJN Duurzaamheid hem bevestigd in zijn visie en voortdurend weer op scherp gezet: ‘Het is zo belangrijk om in adviestrajecten niet vanuit standaardprotocollen te werken. Je kunt niet aangeven; dit is goed voor u. Het gaat om de mens achter de vraag. De mens in relatie tot zijn bedrijf, familie en omgeving. Dit vraagt om een goede analyse van de omstandigheden.’
Ook een studiegroep waar Menno al 19 jaar mee werkt, heeft inmiddels ervaren wat het denken over kernwaarden op gang brengt. ‘De leden van deze bedrijfseconomische studiegroep kwamen flink aan het zweten door het nadenken over de kernwaarden. Na de bijeenkomst heb ik een aantal deelnemers gesproken. Ze vonden het een aparte beleving: ‘Nu ging het eens echt over mijzelf’’.

De komende twee jaar werkt Menno voor het netwerk Noord-Nederland van MIJN Duurzaamheid per bijeenkomst een aanpak uit. ‘Dit om te voorkomen dat we als groep niet alleen over praktische zaken praten, maar dit ook vertalen naar een visie en strategie die past bij je eigen stijl.’