Nieuws

Naar een hogere Mineralenbenutting

Gepubliceerd op
16 december 2013

Koeien & Kansen veehouder Johan Dekker streeft naar een steeds hogere gewasopbrengst op de Flevolandse kleigrond. Zijn strategie is om meer stikstof en fosfaat te oogsten dan de gemiddelde normen. Hier past een bemesting bij die hoger is dan de huidige gebruiksnorm. Via de KringloopWijzer wil de veehouder dit aantonen.

Dit najaar is de snijmaïs op het bedrijf van familie Dekker geoogst net voordat de regenperiode in Nederland losbarstte. Hierdoor kon dit  najaar nog gras worden ingezaaid.  Op het perceel waar een aantal jaren achter elkaar snijmaïs is geteeld, staat nu de gehele kavel in Zeewolde in het gras, zonder dat er grond is verhuurd om bollen te telen. De voordelen hiervan zijn dat er geen afbraak is van organische stof in de grond bij scheuren voor de teelt van bollen en alle stikstof wordt in de winterperiode afgevangen.

Stikstofonttrekking na 1e snede gras en maïs

Na de eerste snede in mei 2014 kunnen we beoordelen of het beter is om grasland te scheuren voor de teelt van snijmaïs in hetzelfde jaar, of dat alle grond in gras blijft. Bij het scheuren van het grasland moeten we straks wel rekening houden met een scheurmonster. Op die manier mogen we gebruik maken van 100 kilogram extra stikstofruimte per ha met de voorteelt gras. Dit is ook hard nodig. Als we er vanuit gaan dat de eerste snede 3.500 kilogram droge stof graskuil oplevert met 150 gram ruw eiwit, is de stikstofonttrekking voor de eerste snede gras 84 kilogram zuivere stikstof. Met deze grasopbrengst zal er circa 36 kilogram fosfaat worden onttrokken. Tel daarnaast een snijmaïsopbrengst van 15 ton droge stof, dan resulteert dit in een extra stikstofonttrekking van 171 kilogram en 68 kilogram fosfaat.

Meer opbrengst dan de forfaitaire norm verwacht

De forfaitaire norm voor een beoogd snijmaïsperceel ligt op dit bedrijf op 85 kilogram fosfaatbemesting, terwijl er 104 kilogram zal gaan worden onttrokken. Bij stikstof mag er met een voorteelt 285 kilogram werkzame stikstof worden aangewend. De verwachting is dat 255 kilogram stikstof wordt onttrokken aan de bodem dit jaar. Dit gaat ook wel lukken dankzij de mineralisatie van de organische stof, maar in de jaren erna moet deze wel weer kunnen worden opgebouwd. Voor het bedrijf van Dekker is het dan ook zeer wenselijk dat ze met een bedrijfseigen norm kunnen werken voor zowel stikstof als fosfaat. Het zou jammer zijn als we in Nederland de goede productiegronden uitmijnen door met een gemiddelde norm te werken. Een gemiddelde evenwichtsbemesting betekent namelijk dat de helft van Nederland meer bemest dan het gewas aan de bodem onttrekt, en de andere helft de grond ‘uitmijnt’.