Nieuws

Naar betrouwbare fokwaarde voor voerefficiëntie

Gepubliceerd op
30 januari 2012

Om tot betrouwbare fokwaarden voor voerefficiëntie te komen is internationale samenwerking gezocht met Australië. In een gezamenlijke inspanning zijn voeropnamegegevens van Australische kalveren en Nederlandse vaarzen samen geanalyseerd. We wilden met de extra buitenlandse informatie bereiken dat de betrouwbaarheid van de geschatte fokwaarden toeneemt. Het onderzoek heeft aangetoond dat de betrouwbaarheden van de fokwaarden die geschat worden op basis extra dieren inderdaad toenemen.

In totaal was data beschikbaar van 843 Australische dieren en 599 Nederlandse dieren. Het onderzoek heeft aangetoond dat de betrouwbaarheden van de fokwaarden die geschat worden op basis van dit (nog steeds) beperkte aantal dieren inderdaad toenemen. Voor Australië gaat het om een toename van 12 naar 15%, voor Nederland van 9 naar 11%. Hoewel de betrouwbaarheden nog te laag zijn voor publicatie van nationale fokwaarden (met een eis van een betrouwbaarheid van minimaal 35%), geeft het onderzoek wel aan dat er perspectieven zitten in het uitbreiden van internationale samenwerking. Hierop zal de komende maanden dan ook energie gezet worden door het Animal Breeding and Genomics Centre van Wageningen UR Livestock Research.

Deze samenwerking wordt uitgevoerd in het kader van het project ‘Nu naar echte fokwaarden voor voerefficiëntie’, gefinancierd door Productschap Zuivel.