Nieuws

Miscanthus verwerkt tot bouwplaten

Gepubliceerd op
4 april 2013

De deelnemers van het netwerk Slaap Zacht zijn op excursie geweest bij de fabriek Linex Pro-grass in Koewacht, waar Miscanthus als grondstof verwerkt wordt in bouwplaten. Daarnaast heeft het netwerk op dezelfde dag een tweetal Miscanthus percelen van Cradle Crops in Koewacht bezocht en een netwerkbijeenkomst gehouden.

De fabriek Linex Pro-grass maakt bouwplaten (halffabricaat) van vlas, maar verwerkt hierin ook Miscanthus. Bouwplaten van vlas en Miscanthus zijn lichter dan gangbare spaanplaten (met hout als grondstof) en bovendien zijn ze beter brandwerend. De fabriek Linex is gestart met de verwerking van Miscanthus in combinatie met vlas, hiervoor wordt maximaal 30% Miscanthus als grondstof gebruikt. Er worden nog geen bouwplaten van enkel Miscanthus gemaakt. Dit komt omdat het bewerkingsproces van de Miscanthus, onder andere door de waslaag van de Miscanthusstengels, om een complexer bewerkingsproces vraagt. Afhankelijk van het vlasaanbod op de markt, gebruikt de fabriek ook een aandeel Miscanthus als grondstof voor de bouwplaten. Deze Miscanthus wordt geleverd door een aantal lokale boeren, in het kader van een proefproject.

Voorafgaand aan het bezoek aan de fabriek Linex is er in een netwerkbijeenkomst vooruitgeblikt op het komende groeiseizoen, met onderwerpen als onkruidbestrijding, nieuwe aanplant, het maaien van de Miscanthus en bemesting. Filip Baecke, van Cradle Crops heeft het netwerk hierin van advies voorzien, hierbij is ook een bezoek gebracht aan een tweetal percelen van Cradle Crops, aangeplant in 2009 en 2012.

Rond juni staat de volgende bijeenkomst op de planning, rond die tijd wil het netwerk een verkenning gaan doen naar de mogelijkheden om balen te persen van gehakselde Miscanthus, om op die manier het volume van de Miscanthus en daarmee de transportkosten te beperken.

Meer informatie bij netwerkbegeleider Frank Lenssinck.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in West Nederland, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweiden Innovatiecentrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.