Nieuws

Midden in de maatschappij als leer-werk bedrijf

Gepubliceerd op
8 augustus 2013

Als koeien en kansen bedrijf ben je erg bewust bezig met het optimaliseren van de bedrijfsvoering, met als doel ecologische en financiële duurzaamheid realiseren. Het bedrijf van de familie Kuks doet meer. Het bedrijf staat ‘midden in de maatschappij’ door als ‘leer-werk-bedrijf’ op te treden voor kinderen met een beperking. Er is een leslokaal op het bedrijf, voor het theoretische gedeelte. Het praktijkgedeelte bestaat uit meewerken op het bedrijf.

Het bedrijf van de familie Kuks is al jaren bezig met duurzaamheid. Eerst als praktijk-voorbeeldbedrijf van Stichting Stimuland en nu al ruim 14 jaar als Koeien en Kansen-bedrijf.

Bij de familie gaat het niet altijd over het bedrijf en de daarbij gestelde milieudoelen. ‘Mede vanwege de stofwisselingsziekte van beide jongste dochters worden we dagelijks geconfronteerd met andere zaken, die voor ons erg belangrijk zijn’. ‘Kinderen en Kansen’ is een initiatief dat mede door de familie Kuks opgezet is om het onderzoek naar de behandeling van deze ziekte te ondersteunen. Met o.a. de opbrengst van de verkoop van prachtig gedecoreerde kunstkalveren, draagt de stichting financieel bij aan het onderzoek.

‘Midden in de maatschappij staan als veehouder, maar ook als mens is voor ons het belangrijkst’. Dit jaar zijn is het bedrijf dan ook gestart met de opzet van een ‘leer-werk bedrijf’ voor kinderen met een beperking. ‘Hiervoor is onze vergaderruimte omgebouwd naar een leslokaal waarin onze oudste dochter, 4 kinderen zal begeleiden’. Naast het theoretische gedeelte zal de praktische invulling bestaan uit het meewerken op het melkveebedrijf. Deze kinderen zullen al werkend ‘leren’. De doelstellingen zullen per kind variëren. Geprobeerd wordt om uiteindelijk ook voor deze kinderen een plek op de arbeidsmarkt te realiseren.