Netwerk

Microvergisters in de praktijk

Het netwerk richt zich op het praktisch gebruik van microvergisters. Met de nieuwe generatie microvergisters is het mogelijk mest te vergisten zonder gebruik van co-producten.

De vergister kan zorgen voor eigen energievoorziening of extra opbrengsten als tweede tak. Door het gebruik van de microvergister willen de bedrijven hun emissie uitstoot in de vorm van broeikasgassen of energie omzetten in iets positiefs. Daarnaast kan de vergister helpen om de mineralenkringloop op het bedrijf verder te sluiten.

Aanpak

Rondom het gebruik van microvergisters zijn nog veel praktische vragen. De netwerkpartijen gaan nu eerst in subgroepjes uit elkaar om zich te richten op één onderwerp. Voor dit onderwerp brengen ze de vragen in beeld en gaan ze op zoek naar de antwoorden met behulp van diverse deskundigen en andere partijen. De gevonden resultaten bespreken ze vervolgens weer in de grote groep.
De onderwerpen waar ze mee starten zijn: bemesting, stalaanpassingen en gasafzet. Bij alle onderwerpen is economisch rendement een belangrijk vraagstuk.

Nieuws

Producten