Nieuws

Methaanarme brok helpt, goede voerefficiëntie helpt meer

Gepubliceerd op
12 juli 2012

Hoe ver kunnen wij op ons bedrijf met een methaanarme brok de uitstoot van methaan verminderen?

Koeien & Kansen-deelnemers Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen gingen op zoek naar het antwoord. Samen met hun DLV-begeleider Tom Baak en Bosgoed’s mengvoeradviseur Alfons van Gurp hebben zij een methaanarm mengvoer samengesteld, vergelijkbaar met het mengvoer dat ze altijd al voerden. Het resultaat? Weer twee procent minder methaanemissie.

De Koeien & Kansen-bedrijven moeten in 2014 gemiddeld ten minste 30% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. In 2011 was de gemiddelde reductie van de bedrijven al zo’n 28%. Het bedrijf van de zwagers Bertus en Hennie zat hier met 23% nog wat onder. Gemiddeld genomen moeten de bedrijven dus nog 2% reduceren. De zwagers nog iets meer. Daarvoor hebben ze onder andere de route van methaanarme brok verkend.

Van de drie verschillende mengvoersoorten die jaarrond op het bedrijf worden gebruikt, beslaat de eiwitbrok gemiddeld genomen een aandeel van 30-40%. Het aandeel startbrok voor de koeien die de eerste 100 dagen in lactatie zijn, bedraagt circa 15%, en het overige mengvoer is een productiebrok.

Voor het samenstellen van een methaanarme brok is gekozen voor de eiwitbrok, reden hiervoor was dat uiteindelijk bij deze brok de meeste reductie te halen was. “Energie op pensniveau wordt door bacteriën deels omgezet naar methaan. Vooral de suikers en celwanden zorgen voor veel methaanvorming in de pens”, zegt Tom Baak. “Daarom is het voeren van maïs ook zo geschikt. Zetmeel in de pens geeft immers relatief weinig methaan en een deel van de energie uit maïs komt bovendien op darmniveau vrij. En daar wordt nauwelijks methaan gevormd.”

Het resultaat van de methaanarme brok? Een reductie van 5% methaanemissie ten opzichte van de originele samenstelling, wat in het totaalrantsoen neerkomt op een methaanreductie van 2% ten opzichte van het vorige rantsoen. Bij het optimaliseren van de brok moest de fabrikant constant alle eisen die aan de brok gesteld worden goed in de gaten houden. Door bijvoorbeeld te kiezen voor methaanarme grondstoffen kwam de maximale hoeveelheid fosfor in de brok weer in het gedrang. “Een tegenstrijdigheid waar je goed voor moet oppassen dus”, aldus Baak.

Ook de kosten voor deze brok zouden wat hoger uitvallen, werd van tevoren ingeschat. Dat heeft met de keuzes van grondstoffen te maken. Maar verrassend genoeg vielen deze extra kosten in 2011 erg mee. “Deze brok was in 2011 zelfs wat goedkoper dan de gewone eiwitrijke”, geeft Bertus Menkveld glimlachend aan.

Een methaanarme brok helpt dus, al gaat dit niet verschrikkelijk hard. Het verhogen van de voerefficiëntie van de koeien draagt meer bij aan methaanreductie. “Wij zijn ons nu aan het richten op het verlagen van de tussenkalftijd, omdat verse koeien een hogere voerefficiëntie hebben door hun hogere melkproductie”, vertelt Wijnbergen. “Voer zo efficiënt mogelijk omzetten naar melk is niet alleen goed voor de reductie van emissies, maar niet onbelangrijk, ook economisch interessant”, vult zijn zwager Menkveld tot slot aan.