Nieuws

Met hooi meer melk

Gepubliceerd op
16 april 2014

Hooi als winterrantsoen heeft een positieve invloed op de ruwvoeropname en melkproductie in vergelijking met kuil van hetzelfde perceel en dezelfde maaidatum. In 2013 is er door het netwerk ‘Heerlijk, Helder Hooi’ heel wat hooi binnengehaald, maar wat doet een hooirantsoen met de melkproductie en melksamenstelling? Het netwerk liet een oriënterende voerproef met hooi uitvoeren op het proefbedrijf in Zegveld.

In juli 2013 is het gras van één perceel voor de helft geconserveerd als hooi in plasticbalen.  De andere half helft als kuil in plasticbalen. Het hooi- en kuilgras is daarbij in willekeurige stroken over het perceel geoogst. Een proefgroep van 16 koeien kreeg een rantsoen van de hooibalen aangeboden, een vergelijkbare groep koeien (controlegroep) kreeg kuil uit balen gevoerd. Beide groepen kregen daarnaast een gelijke krachtvoergift in samenstelling van de brok. Door de beperkte beschikbaarheid van hooi en kuil van het perceel is er een meetperiode van drie weken aangehouden. Dit is relatief kort, waar de resultaten slechts een tendens weergeven. Dit is dan ook de opzet van het netwerk: een eerste verkenning naar de invloed van hooi op de melkproductie en samenstelling.

Hogere ds opname en melkgift bij hooi

Uit de proef komt de volgende tendens naar voren: de hooigroep nam per dag gemiddeld 1,4 kilogram meer aan drogestof op dan de kuilgroep. Ook de gemiddelde melkgift van de koeien op het hooirantsoen lag hoger, met gemiddeld 1,1 kilogram melk per dag. Bovendien lijkt het voeren van hooi een positieve invloed te hebben op het aandeel omega 3 vetzuren in de melk. Voor meer resultaten van deze voerproef. Lees het korte verslag Voerproef Heerlijk Helder Hooi. 

Speciale grasmengsels

Komend seizoen gaat het netwerk aan de slag met speciale grasmengsels die bedoeld zijn om te hooien. In samenwerking met Barenbrug gaan een aantal deelnemers op hun bedrijf experimenteren met nieuwe grasmengsels en staat een bezoek aan een veehouder gepland die al percelen met dit grasmengsel heeft en deze ook gebruikt voor beweiding.