Nieuws

Mestraffinage De Marke komt op stoom

Gepubliceerd op
8 oktober 2013

In het najaar van 2012 is KTC De Marke gestart met de ontwikkeling van een nieuw type mestraffinagesysteem genaamd de Fermtech. Door een gezamenlijke investering van het Interreg IVb-project DAIRYMAN en Fermtech Systems BV doet De Marke onderzoek naar het functioneren van deze installatie in de praktijk.

In de opstartfase werden kinderziektes geconstateerd. Deze zijn inmiddels verholpen en het systeem begint nu behoorlijk te functioneren. Metingen aan de mest en de verwerkingsproducten zullen de benodigde informatie opleveren over het functioneren van de mestraffinage.

Mestraffinage in schema

pH en hydrolyse zijn nu stabiel

Van het mestraffinagesysteem verwachten we een verdergaande afbraak van organische stof, een hogere methaangas productie en meer vrije mineralen in het digestaat. In de achterliggende periode zijn kinderziektes verholpen. De eerder optredende verstoppingsproblemen zijn achter de rug. En het systeem, dat bestaat uit hydrolyse gevolgd door methaanvorming, ontwikkelt het goede chemische en biologische milieu. De temperatuur en pH in de hydrolyse zijn nu stabiel en het zuurstofniveau is laag. Dat is een voorwaarde voor een goed verlopende hydrolyse. Pas als die eerste stap goed gaat, mag verwacht worden dat de methaanvorming daarna, in de volgende stap, ook goed verloopt.

Informatie verzamelen uit raffinagesysteem

In de komende maanden start het verzamelen en analyseren van monsters van de mest op verschillende plekken in het raffinagesysteem, om meer in detail in kaart te brengen hoe de samenstelling verandert. Ook wordt de gasproductie en – kwaliteit gemonitord. Pas als het systeem voor langere tijd stabiel is, kunnen we de volgende stap zetten: vervaardigen van een transporteerbaar struviet en het in het veld uittesten van de verwerkingsproducten op hun bemestende waarde.