Nieuws

Mes snijdt dit gras-najaar aan twee kanten

Gepubliceerd op
18 november 2013

Het netwerk Dynamisch weiden maakt de balans op van het weidejaar 2013 en vooral het grasrijke najaar dat zorgde voor een mooi extraatje in de ruwvoervoorraad en als eiwitbron. De wekelijkse FarmWalk blijkt een vaste waarde in het graslandmanagment

De overvloedige neerslag maakte, na ruim 190 dagen, op 4 november helaas een einde aan het weideseizoen voor Gert Blokland en Cees de Jong. Beide begeleidt door Sjon de Leeuw: “Een seizoen met heel veel variatie in weer en grasgroei. Maar ook een seizoen waarin de deelnemers van  het praktijknetwerk Dynamisch weiden veel geleerd door een wekelijkse FarmWalk.” Na een relatief droge zomer kwam in september eindelijk de mineralisatie op gang. Op kleigrond in mindere mate, op veengrond tot bijna extreme mate. Dit leidde tot een grasgroei in oktober die voor velen ongekend hoog, maar zeker wel gewenst was.

Aangezien de ruwvoerpositie op veel bedrijven dit jaar beperkter is dan in voorgaande jaren kon dit herfst gras een erg dankbare plaats innemen. Is het tekort aangevuld door aankoop van extra mais, dan kan dit herfstgras hier een duidelijke leverancier van duur eiwit zijn. Daarnaast kan het ook ter compensatie van eiwitarmere graskuilen van dit voorjaar gebruikt worden. In dat geval snijdt het mes aan twee kanten, namelijk: naast aanvulling op de ruwvoervoorraad ook een vervanger of compensatie van duur eiwit uit krachtvoer.

Het vele gras wat nog is gegroeid is wel verschillend gebruikt om tot waarde te brengen. De ene heeft tot het laatst getracht dit gras te oogsten en heeft het als kuilgras geoogst om gericht in te kunnen zetten als eiwitvervanger in de stalperiode, naast mais of eiwit arme kuil.

De ander zag maaien niet meer zitten en heeft lang geprobeerd het gras als versgras om te zetten euro’s door lang te weiden met melkvee en/of jongvee.

Een laatste groep heeft nog steeds (te) veel gras in het land staan en moet bekijken hoe het dan wel van het land kan komen. Misschien komt er nog een moment om te oogsten als kuilgras? Of zou er nog een kans komen om te beweiden met jongvee of zelfs melkvee? Als het helemaal niet meer wil, dan zijn schapen zeker een optie, maar is de benutting voor het eigen bedrijf natuurlijk minder.

Wat is dan het leermoment dit najaar als je dit gras niet hebt kunnen oogsten en het nu nog in het land staat? Dat je het gras goed kort moeten houden in de herfst, pakken wat je pakken kunt en ook kritisch kijkt naar het bemestingsmanagement in de nazomer.

Klik hier door voor het beweidingspaspoort Kees de Jong 

Klik hier door voor het beweidingspaspoort van Gert Blokland