Nieuws

Melkjaar 2015, jaar van bedreiging of bevrijding?

Gepubliceerd op
18 maart 2013

2015, het jaar van de quotumafschaffing, komt steeds dichterbij. Al jaren zien we diverse bespiegelingen over de (mogelijke) effecten voor de melkveehouderijsector.

Koeien & Kansen-veehouder Frank Post, heeft nu aandacht besteed aan de uitdagingen op bedrijfsniveau. Het resultaat is een lijst met sturingsmaatregelen die risico’s verkleinen en/of het bedrijfsresultaat verbeteren. Dit is samengevat in een checklist. Zinvol om te raadplegen voor elke melkveehouder die bezig is met zijn toekomst!