Nieuws

Meer vraag dan aanbod van melk wereldwijd

Gepubliceerd op
20 juni 2013

De mondiale vraag naar melk stijgt jaarlijks met ongeveer 20 miljoen ton. Het aanbod stijgt momenteel minder hard. Goed nieuws voor de melkprijs in 2013 maar in 2014 wordt een lagere prijs verwacht door extra melkproductie of vraaguitval.

Dit is een resultaat van het onlangs gehouden IFCN-Dairy congres in Tekirdag (Turkije). In de notitie IFCN Dairy Conference 2013  zijn de voorlopige resultaten van het congres samengevat. Bovendien is een overzichtskaart (World dairy map) gemaakt met onder andere informatie over melkproductie per regio, melkconsumptie, melkprijzen, kostprijzen en belangrijke melkverwerkers. Voor meer informatie of een World dairy map (beperkt beschikbaar), neem contact op met Michel de Haan.

Melkproductie wordt momenteel goed gewaardeerd. De mondiale vraagt stijgt. Jaarlijks neemt de vraag 2,5 – 3.0% toe (vergelijkbaar met de melkproductie van Nieuw-Zeeland). Het aanbod stijgt momenteel minder hard. Goed nieuws voor de melkprijs op korte termijn. In 2013 mogen we dan ook een mooie melkprijs verwachten. In 2014 is er vast een reactie met extra melkproductie en mogelijk vraaguitval, met een dalende melkprijs als gevolg.

Verder waren de kosten voor melkproductie in West-Europa het hoogst in 2012 ($40 – $55 per 100 kg melk), maar was West-Europa iets concurrerender op de wereldmarkt dan in 2011. Dit komt doordat de euro in waarde gedaald is t.o.v. de dollar. De echte lage kosten regio’s (< $35 per 100 kg melk) zitten in Zuid-Amerika, Midden-Afrika en Azië (uitgezonderd China en Japan). Nieuw-Zeeland en Australië laten een kostprijs zien van rond de $35 per 100 kg melk. De gemiddelde kostprijs van de melkveebedrijven in de VS lag in 2012 net iets boven de $40 per 100 kg melk.

In het project is ook weer een lijst van de grootste melkverwerkers gemaakt. De top 20 melkverwerkers verwerkt 24% van de wereldwijde melkproductie. Fonterra is de grootste verwerker, met 3% van de wereldwijde melkproductie. Groupe Lactalis is de derde grootste melkverwerker, Arla staat op de zesde plaats en FrieslandCampina verwerkt 1.4% van ’s werelds melkproductie en bezet daarmee de zevende plek.

Ruim 85 landen zijn verbonden met het International Farm Comparison Network (IFCN). Het betreft hier ruim 90% van de mondiale melkproductie. Kennis over melkproductie, bedrijfssystemen, kosten en melkprijzen worden met elkaar gedeeld. Dit helpt om de melkproductie wereldwijd beter te begrijpen.