Nieuws

Managementmaatregelen leveren meeste voordeel bij duurzaam voeren

Gepubliceerd op
23 mei 2012

In samenwerking met het netwerk Eigen Eiwit Eerst/Duurzaam voeren hebben drie studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden onderzoek gedaan, met als doel het opstellen van een aantal perspectiefvolle maatregelen die moeten leiden tot een hogere opbrengst van bruikbaar graseiwit. Hieruit kwam naar voren dat met name managementmaatregelen veel perspectief bieden, omdat deze doorgaans direct toepasbaar zijn en de opbrengsten verhogen.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een groot aantal wetenschappelijke literatuur bronnen. Het was met name gericht op: bodem, bemesting, graslandmanagement, beweidingssystemen en voederwinning. Een hogere opbrengst aan graseiwit is verbonden aan een hogere benutting van de gebruikte stikstof, daarom is stikstofbenutting van de toegestane bemesting een rode draad die door het verslag heen loopt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat met name managementmaatregelen direct resultaat kunnen opleveren. Zo kan bijvoorbeeld het afstemmen van de bemestingshoeveelheid het NLV en het tijdstip van bemesting de N-benutting en ook de gewasopbrengsten sterk beïnvloeden. Een voordeel van managementmaatregelen is dat ze doorgaans geen (grote) investeringen met zich meebrengen en daardoor snel rendabel zijn. Wel moet vermeld worden dat bij alle maatregelen rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van dat moment, zoals het weer en de bodemomstandigheden want dat kan de stikstofbenutting/eiwitopbrengst sterk beïnvloeden.

De reacties van de deelnemers van het praktijknetwerk zijn positief. Zo vindt Maurice Groot, praktijknetwerkdeelnemer uit de Mijzenpolder, dat het geheel veel nuttige informatie bevat. ‘Het is praktisch naslagwerk dat kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten.’

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport met daarin de maatregelen die bij kunnen dragen aan een hogere eiwitopbrengst van het land.

Ook is de uitwerking van een aantal maatregelen op de bedrijven bij Maurice Groot en Henk Kregel beschreven. Klik hier voor het document.