Nieuws

Maatwerk voor koe oversteekplaats

Gepubliceerd op
15 april 2013

Een koe oversteekplaats is een kwestie van maatwerk en goed overleg met de eigen gemeente. Dat de koeien er in de praktijk moeiteloos gebruik van maken is na een periode van ruim 1,5 jaar een feit. Een groep van 15 AMS gebruikers bezocht de oversteekplaats in Voorst en ging daarna in discussie over het kostenvraagstuk rondom robotgebruik. Dit gebeurde in het kader van het praktijknetwerk Klara heeft voorrang.

De koude straffe wind zorgde voor een frisse wandeling naar de oversteekplaats. Onderweg vond uitleg plaats over het proces en het realiseren van de daadwerkelijke oversteekplaats met wildroosters.
Een lang voortraject met veel overleg en inspraakmomenten heeft in Voorst geleid tot de eerste oversteek in Nederland, waar de koeien vrijheid hebben om de gehele dag zonder begeleiding de openbare weg over te steken. Het achterliggende doel was dat de ondernemers van Melkveebedrijf Noord Empe de koeien ook na de aanschaf van een melkrobot kunnen laten beweiden. Het netwerk heeft een stappenplan opgeleverd, waarin het proces beschreven is en de aandachtspunten zijn opgenomen.

Al snel kwamen de deelnemers tot de conclusies dat de aanloop hiernaar toe om maatwerk vraagt. Iedere situatie is anders, zowel vanuit het oogpunt van de ondernemers als van de betreffende gemeente. Twee ondernemers uit deze groep waren geïnteresseerd en willen hun plannen voorleggen aan de gemeente. Het betreft een oversteek over een fietspad en een oversteek achter de stal.

Kosten voor onderhoud

De koude wind zorgde ervoor dat de deelnemers snel weer de Kunsthal van de familie Hupkes opzochten. In het tweede deel van middag was er aandacht voor kostenvergelijking tussen automatisch melksystemen en overige melksystemen. Niek Groot Wassink, adviseur Melkveehouderij en Economie bij DLV Rundvee Advies gaf een toelichting op het onderzoek naar de jaarkosten tussen de verschillende melksystemen. Hierbij was speciale aandacht voor de kosten van de verschillende Automatische Melksystemen. Uit een inventarisatie van DLV blijkt dat de onderhoudscontracten per melkrobot flink uiteenlopen.

Een melkrobot waarmee 65 koeien worden gemolken kennen onderhoudscontracten tussen de €2000,- en €6500,- per jaar. De gemiddelde prijs bij een robot ligt op € 3.000,-. Voor twee robots ligt het onderhoudscontract deze tussen € 3.000,- en €13.000,-. Gemiddeld genomen komt het onderhoudscontract uit op € 5000,-. Hiermee kun je dus 100 tot 130 melkkoeien melken. Bij drie systemen met een capaciteit tussen de 150 en 180 koeien ligt het onderhoudscontract tussen de €4.000,- en € 19.000,-. Gemiddelde jaarkosten liggen € 8.000,- bij drie systemen.

Deze vergelijking is gebaseerd op cijfers uit boekhoudrapporten en interviews bij de verschillende robotleveranciers. "Een student heeft in opdracht van DLV alle leveranciers bezocht en geprobeerd de getallen boven water te krijgen", zegt Groot Wassink. "Het blijft altijd lastig te vergelijken. Er zit veel variatie in de verschillende contracten’’, gaat hij verder. Dit zijn de vijftien ondernemers met hem eens." Je kunt als ondernemer kiezen voor een sober of uitgebreid contract. Dat maakt een groot verschil. Het risico bepaalt de ondernemer zelf’’, voegt een AMS gebruiker er aan toe.

De vijftien deelnemers van deze studiegroep hadden in de vorige bijeenkomst hun jaarcijfers over 2011 besproken. De gemiddelde kosten voor de totale service en onderhoud per jaar voor deze groep kwam uit op ruim € 12.000,- bij de inzet van twee melkrobots. In dit onderzoek lag dit bedrag iets boven de € 11.000,-. De leden van groep zaten net iets boven het gemiddelde. Ook hier waren flinke uitschieter naar boven en naar beneden waargenomen.

Voor meer informatie over de kostenvergelijking: Niek Groot Wassink