Nieuws

Maatschap Sikkenga-Bleker vernieuwt 20 hectare grasland

Gepubliceerd op
21 augustus 2014

Het is tot nu toe een goede en groeizaam voorjaar en zomer geweest, maar in de zomer ontstond er toch wat vocht tekort, dat in de laatste regenachtige weken weer is aangevuld. Een prima moment voor Sikkenga-Bleker om 20 hectare grasland op de zware klei te vernieuwen.

Het botanisch bestand op een aantal percelen was zeer matig en de opbrengsten vielen daardoor vaak tegen. Daarom heeft de maatschap Sikkenga-Bleker ruim 20 hectare aangepakt; en dat betekent draineren, dan de bestaande graszode vernietigen en opnieuw inzaaien.

Maar met 20 hectare minder, dat is ongeveer 15 procent van de totale oppervlakte, in een droog voorjaar en zomer is het wel belangrijk om goed na te denken over de grasproductie op jaarbasis. Het scheelt al gauw 2000 tot 3000 kilogram droge stof per hectare dat je verliest aan productie voor het jaar waarin je besluit te vernieuwen. In augustus is ondertussen voldoende neerslag gevallen en lijkt het tekort mee te vallen.  En de tot nu toe gewonnen voorraden laten het toe. Met het zicht op een betere opbrengst voor de komende jaren is de keuze op dit moment dan ook verantwoord.

Vlinderbloemingen belangrijk bij biologisch management             

In het biologisch management van het bedrijf zijn de vlinderbloemigen een belangrijke leverancier van stikstof(N). Veel percelen zijn daarom in het verleden ook al ingezaaid met gras-klaver. De resultaten zijn prima. Het wordt door de veehouders goed gemanaged en dat heeft effect. Op de meeste percelen staat de klaver goed en is de opbrengst samen met het Engels raai prima. De percelen waarop veel gemaaid worden voor zomerstalvoedering, staan er heel goed voor en voor de koppel melkkoeien kan hier voldoende gras worden gehaald.

Luzerne inzaaien voor extra ruw eiwit

Voor de genoemde 20 hectare wordt deze keer ook luzerne mee ingezaaid, mogelijk nog een extra opbrengst maar vooral ook de mogelijkheid om meer ruw eiwit te verbouwen en te oogsten. Zoals al wel eens vaker is benoemd, is het aan te kopen biologisch ruw eiwit is vaak erg prijzig. Daarom wil maatschap Sikkenga-Bleker zelf zoveel mogelijk ruw eiwit oogsten. Het mengsel dat gebruikt wordt voor de herinzaai bestaat uit 30 kilogram Engels raaigras, 7,5 kilogram Luzerne,  7,5 kilogram Rode klaver, 2,5 kilogram Witte Klaver.  In totaal is dat 47,5 kilogram per hectare.

Dit  mengsel past goed op de maaipercelen aan de andere kant van de weg. Het combineert eigenlijk de voordelen van alle verschillende componenten, gras voor voldoende opbrengst, goede zodevorming en een stukje zekerheid. De luzerne en klavers voor de stikstofbinding. Dit kan bij een goed opkomst en goede bezetting al gauw 150 kg N per ha per jaar zijn. De ervaring is dat het in het najaar minder last heeft van roest en dus de smakelijkheid behoudt. De luzerne is natuurlijk een mooie extra bron van eiwit en wat extra structuur, maar is ook minder droogtegevoelig vanwege zijn lange diepe penwortel. Hopelijk komt dit de totale productie dan ook ten goede. Onderzoek uit het verleden heeft aan getoond dat de opbrengst bijna kan concurreren met alleen gras, maar dat vooral het ruw eiwitgehalte in plaats van gemiddeld 120 ruim boven de 170 RE per kg droge stof ligt.

Neerslag precies op tijd

Terug naar de dag van nu: de omstandigheden voor drainage en wat lichte cultuurtechnisch werkzaamheden zijn prima, ook het zaaibed maken gaat goed, maar na het zaaien was een buitje zeer welkom. Niet allen voor deze 20 hectare, maar voor de andere percelen viel de regen in augustus mooi op tijd.