Nieuws

Maatlat Duurzame Veehouderij op Vleesvee Vakdag

Gepubliceerd op
28 mei 2013

De deelnemers van het praktijknetwerk Microvergisters in de praktijk zijn eind april bij elkaar geweest in Well om hun opgedane kennis en ervaringen rondom de beschikbaarheid van digestaat en het rekenmodel uit te wisselen.

Tijdens de eerste landelijke Boerderij Vleesvee Vakdag, georganiseerd door Reed Business op 8 juni a.s., zal Anita Heijdra van het praktijknetwerk Normen voor de Nederlandse Vleesveehouderij in een praktische presentatie uitleg geven over de te maken keuzes rondom de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor vleesvee. Deze maatlat is mede tot stand gekomen door praktische inbreng van het praktijknetwerk.

Netwerkdeelnemer Anita Heijdra is blij met de kans iets te vertellen over de MDV: “De Nederlandse vleesveehouderij verdient het om als aparte duurzame sector gezien en beoordeeld te worden. Om de komende jaren verder te kunnen verduurzamen en professionaliseren is het belangrijk dat de (fiscale) regelingen en tegemoetkomingen waar andere veesectoren gebruik van kunnen maken, ook voor onze sector toegankelijk zijn. Een van deze regelingen in de MDV. Sinds kort is deze maatlat ook voor vleesvee vastgesteld. Vleesveehouders met nieuw- of verbouwplannen kunnen op basis van duidelijke normen beslissen of de MDV bij hun plannen past”