Nieuws

MDV-Vleesvee is een feit!

Gepubliceerd op
7 februari 2013

De eerste mijlpaal van het praktijknetwerk Normen voor de Nederlandse Vleesveehouderij is bereikt!

Per 1 januari 2013 is er voor onze sector eindelijk ook een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) vastgesteld. Door de intensieve inbreng vanuit de vleesveesector liggen de criteria in de huidige versie van de MDV dichter bij de dagelijkse praktijk dan het oorspronkelijke voorstel.

Omdat de zogenaamde staatssteunprocedure nog niet is afgerond, zijn vleesveestallen op dit moment echter nog niet opgenomen in de Milieulijst van de MIA en VAMIL regeling. Bij goedkeuring vanuit Brussel kan een aanvullende publicatie van de Milieulijst plaatsvinden om meldingen van investeringen voor deze fiscale regelingen voor vleesveestallen alsnog mogelijk te maken.

De gepubliceerde schema’s zijn te downloaden op de website van SMK: www.smk.nl en dan doorklikken naar Maatlat Duurzame Veehouderij. Vleesveehouders die geïnteresseerd zijn in het verslag van de hoorzitting, kunnen contact opnemen met ondergetekende.

De komende weken ligt de prioriteit van het praktijknetwerk bij het online zetten van de Antibioticawijzer voor vleesvee en het bepalen van de bouwkosten van een hellingstal voor vleesvee voor KWIN-Veehouderij. Meer informatie bij Anita Heijdra.