Nieuws

Kuildichtheid maakt het verschil

Gepubliceerd op
7 mei 2013

Voor een goede berekening van de BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) is het belangrijk om de voorraad graskuil nauwkeurig te bepalen.

De voorraad wordt berekend aan de hand van het opgemeten volume en de dichtheid van de kuil. De dichtheid van de kuilen wordt bepaald aan hand van tabelwaarden (www.handboekmelkveehouderij.nl). Eerder onderzoek en praktijkervaringen (o.a. netwerk Nieuwe wegen benutting ruwvoer) laten zien dat de variatie in kuildichtheden in de praktijk groter is dan maximale verschillen binnen de tabelwaarden.

Dit heeft er enerzijds toe geleid dat Wageningen UR Livestock Research samen met BLGG AgroXpertus zoekt naar een nauwkeuriger meetmethode voor het bepalen van kuildichtheid (Juiste bepaling van kuildichtheid voor BEX). Anderzijds hebben genoemde ervaringen aangetoond dat een hoge dichtheid belangrijk is voor het verminderen van de broeiverliezen tijdens het voeren van de kuil. Let bij inkuilen van gras daarom op de volgende aspecten:

  1. Kuil niet te droog in (40-45% droge stof is optimaal - zie grafiek)
  2. Kuil het gras in dunne lagen in, al vanaf de start van het inkuilen!
  3. Zorg dat de aanvoersnelheid van het gras past bij de inkuilmethode en verdichtingscapaciteit

Dichtheid en kuilkwaliteit:

2013050701-grafiek1.jpg
2013050701-grafiek2.jpg
2013050701-grafiek3_Nb_Kuildichtheid-maakt-het-verschil.jpg