Nieuws

Kruidenrijk grasland: biodiversiteit, diergezondheid én maatschappelijke acceptatie

Gepubliceerd op
21 november 2012

Er is een hernieuwde belangstelling voor kruiden in graslanden, zo bleek tijdens de themadag 'Grasland, goed gekruid is beter!' die op woensdag 14 november georganiseerd werd door het Praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (www.nvwv.nl).

Ruim 60 belangstellende meldden zich op deze themadag bij CAH Vilentum Hogeschool in Dronten. Het publiek bestond uit een mooie mix van agrariërs, onderzoek & adviseurs, onderwijs, natuurorganisaties, beleid en bedrijfsleven. In de prachtige collegezaal konden de aanwezigen luisteren naar een aantal zeer boeiende presentaties. Na een korte inleiding van de dagvoorzitter Wim Schippers (www.aardewerkadvies.nl) op het thema van deze dag gaf Rob Geerts van Plant Research International van Wageningen UR aftrap. Als projectleider van het Praktijknetwerk en ervaringsdeskundige wat betreft ontwikkeling van kruidenrijk grasland, gaf Rob in zijn presentatie een historisch overzicht van de ontwikkeling van graslanden in Nederland over de laatste eeuw. Daarna ging hij dieper in welke graslandtypen en kruiden interessant zijn voor de veehouderij als het gaat om mineralenvoorziening en gezondheid. Tenslotte liet hij zien hoe kruidenrijk graslanden in de praktijk gerealiseerd kunnen worden.

netwerk2012-18.jpg

Daarna was het de beurt aan Hein Korevaar, collega van Rob Geerts en teamleider Multifunctioneel Landgebruik. Hein ging in zijn presentatie met de titel: Beheer, productie en gebruik onder andere op basis van veldproeven, in op bemesting en beheer en de verschillen in voederwaardekwaliteit tussen kruidenrijke vegetaties en gras gedomineerde vegetaties. Ook de inpassing van dit type ruwvoer op bedrijfsniveau kwam in zijn presentatie aan de orde.

Na de lunch deelden Wim Govaerts en Hessel Agema hun ervaringen vanuit de praktijk met de aanwezigen. Wim Govaerts (Adviesbureau Wim Govaerts & Co) vertegenwoordigde ook Luk Sobry die helaas door treinstakingen in Vlaanderen niet aanwezig kon zijn. Wim toonde in zijn zeer amusante presentatie met als titel: Grasklaver met kruiden in Vlaanderen, ervaringen uit onderzoek en praktijk voederwaardecijfers (vooral m.b.t. mineralen en spoorelementen) uit mineralenonderzoek aan ruwvoer afkomstig van kruidenrijke graslanden in Vlaanderen.

Hessel Agema begon zijn bijdrage met het vertonen van een kort filmpje over Weidevogelboerderijen van Vogelbescherming, waar zijn bedrijf er één van is. De titel van zijn presentatie was: Koe en natuur: een bloeiende combinatie. Het bedrijf van Hessel is hét voorbeeld dat gezonde, economische bedrijfsvoering en agrarisch natuurbeheer goed samen kunnen gaan.

Als afsluiting mocht Herman Snijders van het ministerie van EZ, één van de belangrijkste beleidsmensen vanuit Nederland voor het GLB in Brussel, wat vertellen over de ontwikkelingen en de stand van zaken in het nieuwe GLB beleid na 2013. Vooral de invulling van de vergroening had de belangstelling van de aanwezigen.

Dagvoorzitter Wim Schippers, die overigens deze dag uitstekend leidde, dankte de inleiders en de aanwezigen. Uit de presentaties en de discussie kan worden geconcludeerd dat kruidenrijke graslanden als vorm van functionele agrobiodiversiteit een rol kunnen vervullen op (melk)veebedrijven ten aanzien van gezonde voeding maar ook bijdragen aan een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde veehouderij.

Informatie bij netwerkbegeleider Rob Geerts.