Nieuws

Kruidenrijk grasland als functionele biodiversiteit

Gepubliceerd op
18 juni 2012

Op woensdag 30 mei vond de aftrap plaats van het praktijknetwerk 'Natuurlijk’ kruidenrijk gras in de veehouderij.

Een zeer gemĂȘleerd gezelschap kwam bijeen op Skalsumer Agema, het melkveebedrijf van Hessel Agema in het Friese Kollumerpomp.

Het netwerk is samengesteld uit (melk)veehouders uit o.a. Brabant, Gelderland en Friesland en vertegenwoordigers uit het landbouwonderwijs (CAH Dronten en Van Hall Larenstein Leeuwarden), onderzoek (Wageningen UR) en adviesbureaus, natuurbeheer en beleid. De deelnemers hebben allen wel iets met kruidenrijk grasland. Kunnen we biodiversiteit functioneel inzetten in de (melk)veehouderij? Wat is de waarde van kruiden voor de gezondheid van het vee? Of wat kan kruidenrijk grasland bijdragen in het weidevogelbeheer? In dit praktijknetwerk gaan we en de komende 2 jaren samen naar antwoorden zoeken.