Nieuws

Kosten voor melkproductie verschillen aanzienlijk wereldwijd

Gepubliceerd op
7 november 2013

In 2012 verschilden de kostprijzen per 100 kg melk mondiaal van 4 US-$ tot 128 US-$. Dit resultaat is gebaseerd op de kostprijsvergelijking van het IFCN Dairy Network, waarbij gegevens van 51 landen zijn geanalyseerd.

Kameroen laat een kostprijs zien van 4 US-$ per 100 kg melk, terwijl de kostprijs in Japan 128 US-$ per kg melk is. Over alle 51 geanalyseerde landen is de kostprijs gemiddeld 46 US-$ per 100 kg melk. Onder andere deze informatie is beschreven in het net uitgekomen IFCN Dairy report op www.ifcnnetwork.org. Klik verder voor de Engelstalige samenvatting van deze rapportage.

Gemiddeld drie koeien per bedrijf

In 2012 waren er in de gehele wereld 122 miljoen ‘melkveebedrijven’. Het gemiddelde melkveebedrijf heeft drie koeien of buffels en de gemiddelde melkproductie is 2100 kg ECM per dier (‘energy correcte milk’).

Inspelen op fluctuerende melk- en voerprijzen

De melk- en voerprijzen gaan steeds meer fluctueren. Dat bleek ook weer in de zomer van 2012, toen de melkprijs ging dalen en de voerprijzen bleven stijgen. Veehouders proberen bij dit fenomeen wel steeds meer hun kosten te beheersen, maar slagen er niet altijd in om hun hoofd boven water te houden. Gelukkig is 8 maanden hierna de situatie flink veranderd. Want de hoge melkprijzen konden voor een betere economische situatie voor de melkveehouders zorgen.

Kosten melkproductie verschillen aanzienlijk wereldwijd

Sterk gestegen kostprijs melk in China

Uit tijdreeks analyses van IFCN is gebleken dat vanaf 2000 de kostprijzen een stijgende trend vertonen. In sommige landen zijn de kosten verdubbeld of verdrievoudigd in 3 – 6 jaar, zoals in Polen, China en Nieuw Zeeland. In die landen is de wisselkoers t.o.v. van de US-$ aanzienlijk gestegen en zijn kosten voor land, voer en arbeid flink gestegen. In China zijn de kosten erg fors gestegen. De melkveehouderij in China is erg afhankelijk van voeraankoop. Daar komt bij dat de arbeidskosten het sterkst gestegen zijn en de Chinese munt 24% in waarde gestegen is t.o.v. de US-$. De combinatie van deze effecten zorgde ervoor dat de kostprijs van de Chinese melk ongeveer 50% boven de kostprijs van melkproductie in de Verenigde Staten zat.