Nieuws

Kennismakingsbijeenkomst KringloopWijzer in West-Nederland

Gepubliceerd op
25 oktober 2013

Mengvoeradviseurs, accountants, docenten, beleidsmedewerkers en buitendienstmedewerkers van een zuivelverwerker hebben op 16 oktober jl. in West Nederland kennis gemaakt met de KringloopWijzer.

Na een toelichting over Kringlooplandbouw konden de aanwezigen zelf op de eigen laptop aan de slag. Aan de hand van een praktijkcase leerden de aanwezigen omgaan met de KringloopWijzer en te werken aan verbetering van het resultaat. Binnenkort wordt een vergelijkbare dag gehouden op De Marke.

PPP-Agro Advies organiseerde in samenwerking met het project KringloopWijzer een kennismakingsbijeenkomst voor erfbetreders in West Nederland. Het doel was om meer bekendheid en om vertrouwd te raken met het werken met de KringloopWijzer. Er waren mengvoeradviseurs, accountants, beleidsmedewerkers, onderwijzers en buitendienstmedewerkers van een zuivelverwerker aanwezig die allen kennis wilden maken met de KringloopWijzer. De dag werd ingeleid door Barend Meerkerk, die het hoe en waarom van Kringlooplandbouw toelichtte.

Praktijkcase geeft inzicht

Vervolgens werd door Sjon de Leeuw de KringloopWijzer toegelicht, en ging iedereen hier ook zelf mee aan de slag. De aanwezigen zagen over het algemeen duidelijk de voordelen in het gebruik van de KringloopWijzer. Lastig is nog wel om bij de verschillende deelkringlopen (voer, mest, bodem en koe) hoogtegevoel te krijgen. Wat is ‘goed’ en wat is ‘niet goed’. De conclusie hierbij was wel dat vooral door veelvuldig gebruik en/of het opstellen van referentiewaarden dit hoogtegevoel wel gevonden moet kunnen worden. Aan de hand van een praktijkcase werd al snel duidelijk dat door het beschikbaar komen van extra kengetallen over de bodem er meer handvatten ontstaan om gerichter aan de slag te gaan samen met de veehouder om de kringloop verder te optimaliseren. Al met al was het een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is. Binnenkort zal er daarom nog zo’n dag georganiseerd worden op De Marke. Meer informatie daarover kunt u krijgen bij Gerjan Hilhorst.