Nieuws

Jonge Duinboeren bespreken perspectief bedrijfsovername in melkveehouderij

Gepubliceerd op
8 maart 2012

Hoe zit het met de financiering van de bedrijfsovername? Welke normen hanteert een bank? Hoe pak je het aan wanneer je in een gebied met natuur en hoge grondprijzen zit? Deze vragen stelde het netwerk Bedrijfsopvolging in de veehouderij, een nieuwe aanpak aan accountmanagers van de Rabobank.

Tijdens een eerdere bijeenkomst van het bedrijfsnetwerk bedrijfsopvolging kwam onder andere naar voren dat het verkrijgen van een financiering een knelpunt is. De grote vraag was wat banken belangrijk vinden voor het verlenen van een financiering en welke eisen er worden gesteld aan de ondernemer. Als gevolg van deze vragen was maandag 6 februari 2012 een bijeenkomst van het bedrijfsnetwerk. Deze avond had als thema financiering van bedrijfsovername in de melkveehouderij. Hierbij waren de accountmanagers Bart van Heugten en Martijn van Duren van de Rabobank aanwezig.

Geen standaard lijstje

Aan de hand van vragen vanuit de groep jonge boeren werd de avond gevuld. Het was dus niet achteroverleunen en naar de presentatie luisteren, maar de groep deed actief mee en kon direct vragen stellen aan de twee accountmanagers. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat de bank niet werkt volgens een “standaard lijstje”, maar dat financiering maatwerk is. Zekerheid is wel belangrijk, maar er wordt meer gekeken naar rentabiliteit van het bedrijf en de visie van de ondernemer. Belangrijk voor de bank is dat het bedrijf toekomstperspectief heeft. Een duidelijke visie van de ondernemer, draagvlak vanuit de omgeving, zekerheid van afzet en een rendabel bedrijf zijn belangrijke punten voor een goed toekomst perspectief.

Samenwerken met terreinbeheerders

In het Duinboeren gebied hebben de veehouders veel te maken met natuur en hoge grondprijzen. Op deze avond werd duidelijk dat samenwerking met terreinbeherende organisaties een duidelijke meerwaarde betekent voor de bedrijfscontinuïteit mits structurele langdurige afspraken kunnen worden gemaakt. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag betekent dit een duidelijke plus.
De melkveebedrijven rondom de Loonse en Drunense Duinen kunnen door actief het natuurbeheer in hun bedrijfsvoering op te nemen hiervan een kans maken. Voorheen werd de natuur vaak beschouwd als een bedreiging. Tijdens de volgende bijeenkomst van de groep jonge boeren zullen twee personen van terreinbeherende organisaties aanwezig zijn om hier verder over te praten.