Nieuws

Investeren in energiebesparing loont

Gepubliceerd op
11 mei 2015

Met relatief lage inspanningen en investeringen in energiebesparingen is veel geld te verdienen. Zo leveren het goed onderhouden van meetwaaiers en een correcte afstelling van ventilatie en verwarming op een gemiddeld bedrijf al snel een besparing op van 5000 euro. Dit blijkt uit de analyse van het energieverbruik die DLV uitvoerde bij de deelnemers aan het praktijknetwerk Veenbronnen.

DLV voerde een energiescan uit bij de deelnemende varkenshouders uit de Veenkoloniën. Hierbij werd het verbruik van zowel gas als stroom van de zeugen- en vleesvarkenshouders in kaart gebracht en vergeleken met de referentienorm. Deze norm wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de Agrovision-kengetallenspiegel.

Grote verschillen in energieverbruik

Er waren grote verschillen in zowel stroom- als gasverbruik tussen de bedrijven. Het bedrijf met het laagste gasverbruik zat op 43% ten opzichte van de norm. Het bedrijf met het hoogste gasverbruik zat 32% boven de norm. 32% boven de norm betekent bij een bedrijf van 600 zeugen al snel 6000 euro en bij een bedrijf met 400 vleesvarkens zo’n 300 euro aan extra kosten per jaar. 

Ook in het stroomverbruik zaten grote verschillen in verbruik ten opzichte van de referentie. Het moment van verbruik verschilde ook per deelnemer. Waar de één meer dan de helft van zijn stroomverbruik tijdens de daluren afnam, zat een ander op 0% verbruik tijdens daluren. Door het aanpassen van voertijden en hoger gebruik van de zwaardere apparaten tijdens de daluren is hier in te sturen.  

Besparingen op het varkensbedrijf

Het stroomverbruik omlaag brengen levert dus aanzienlijke besparingen op. Meerdere maatregelen doorvoeren geeft het grootste effect. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn het juist afstellen van klimaatapparatuur, het isoleren van verwarmingsleidingen, goed onderhoud van meetwaaiers en het aanbrengen van bewegingsmelders voor verlichting.

Investeringen voor energiebeperking

Naast de besparingen op het huidige verbruik is ook gekeken naar de mogelijkheden om met investeringen het energieverbruik op een rendabele manier te verlagen. Mogelijkheden hiervoor zijn onder andere: alternatieve verlichting, het toepassen van een warmtewisselaar, aanleg van een tichelmansysteem in combinatie met het reduceren van het aantal pompen, toepassing van een warmtepomp en de aanschaf van een pelletkachel.

Kortom, de deelnemers hebben door inzicht te krijgen in hun energieverbruik ten opzichte van de norm, en in de mogelijkheden voor besparingen, ontdekt dat met weinig investeringen in energie toch zeker geld te verdienen is.