Nieuws

Interessante innovatieballonnen Amazing Grazing

Gepubliceerd op
29 januari 2013

Melkveehouders, onderzoekers en studenten zijn fanatiek aan de slag om innovatieballonnen in te dienen op de website www.amazinggrazing.eu.

Zo’n innovatieballon beschrijft een innovatief oplossingsidee voor een (toekomstig) knelpunt rond beweiden. U kunt op de website zelf ideeën indienen of reageren op ideeën door de ballonnen lek te prikken (geen goed idee) of op te blazen (idee mooier maken). De meest waardevolle ballonnen vormen het innovatieprogramma voor de komende jaren. In dit nieuwsbericht brengen we een aantal innovatieballonnen onder de aandacht.

Ideeën voor beweiden in lang gras met automatische afrastering

Een groep van 8 melkveehouders is bezig met de vraag hoe we de opbrengst bij beweiden kunnen verhogen. Een onderzoeker heeft hiervoor een innovatieballon ingediend die beschrijft hoe koeien in langer gras geweid kunnen worden. Lees het idee ‘Inscharen in langer gras’. Bij beweiden in lang gras is het wel handig om de draad automatisch te verplaatsen. Hoe dat kan? Lees het idee van een onderzoeker over ‘geautomatiseerd stripgrazen’ waarop een melkveehouder zijn reactie al heeft gegeven. Een student die stage loopt in Nieuw Zeeland denkt ook actief mee om arbeid te besparen bij beweiden. Hij heeft een mooi technisch idee ingediend over een ‘automatische draadopener’.

Ideeën voor maximale grasopname koe

Een andere groep van 9 melkveehouders denkt na over het verhogen van de grasopname per koe. Daarvoor is een idee ingediend dat gaat over het afkalfpatroon verplaatsen naar het najaar en de nieuwmelkte koeien tijdens de stalperiode met veel snijmaïs te voeren en tijdens weideperiode als ze oudmelkt zijn te voeren met veel gras. Lees het idee ‘A maize & graze system’. Op deze manier kun je goed naar behoefte voeren.

Na voorproefje volgt meer!

Dit was slechts een klein voorproefje van alle ideeën die reeds zijn bedacht en ingediend. Er staan reeds meer ideeën op de website en er zijn er nog veel onderweg vanuit de 5 themagroepen. In die themagroepen zijn zo’n 30 melkveehouders samen met onderzoekers de afgelopen werken bezig geweest om de vragen rondom deze thema’s om te zetten in wensbeelden zoals “er wordt geen gras vertrapt” of “boer weet vanuit huis, op elk moment, waar elk perceel aan toe is (in- en uitscharen of maaien)”. Bij deze wensbeelden worden innovatieballonnen bedacht en op de website gezet.

Blijf de website en social media volgen

Blijf daarom de website www.amazinggrazing.eu en facebook volgen. Denk mee en laat uw reactie achter! U kunt zelf ook ideeën indienen.

Meer informatie bij Paul Galama, projectleider Amazing Grazing.