Nieuws

Interactie en kennisuitwisseling via duurzaamrundvlees.nl

Gepubliceerd op
22 augustus 2012

Het praktijknetwerk Normen voor de Nederlandse Vleesveehouderij heeft een eigen website ontwikkeld.

Met www.duurzaamrundvlees.nl willen de deelnemers kennis delen en de interactie stimuleren. Naast vleesveehouders (gangbare en biologische fokkers en mesters met vleesrassen) worden ook beleidsmakers en andere geïnteresseerden uitgenodigd te reageren.

Bij het praktijknetwerk zijn al veel betrokkenen aangesloten, zoals dierenartsen, natuurbeheerders, adviseurs en voerleveranciers. Met zo'n 120 betrokkenen is er al een groot netwerk ontstaan.

Het doel van het netwerk is de 'witte vlek' die deze tak van de vleesveehouderij in de agrarische sector inneemt op te vullen. Zo zal het netwerk zich inspannen normen rondom de vleesveesector te laten vastleggen in onder andere KWIN-Veehouderij en een bijdrage te leveren aan de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij voor Vleesvee om zo ook de VIA en VAMIL regelingen toegankelijker te maken voor de vleesveehouderij.

Vertegenwoordigers van het kennisnetwerk Vleesvee waren 12 juni jl. aanwezig bij de eerste begeleidingsbijeenkomst van de MDV voor Vleesvee. “Wij hebben de opstellers veel inhoudelijke aanpassingen aangedragen. Deze worden op dit moment verwerkt”, aldus initiatiefneemster van het praktijknetwerk, Anita Heijdra. “Een van de voorstellen voor de welzijnsmaatlat binnen MDV was bijvoorbeeld schuurborstels waar olie uit komt. Vanuit de praktijk menen wij dat dit geen welzijnsverbetering, maar juist een verslechtering oplevert. Bij het opstrooien zal het stro en de stof aan de olie op de ruggen van de dieren blijven plakken en voor jeuk en mogelijk voor schurft zorgen.” Dit is een goed voorbeeld van kennisontwikkeling tot stand gekomen doordat verschillende partijen, ondersteund door de regeling voor praktijknetwerken met elkaar in gesprek raken.

Anita: “De samenwerking met de mensen van Wageningen UR Livestock Research en Stichting Milieukeur ervaar ik als zeer prettig. Zij staan wel degelijk open voor de praktijkinformatie over, in ons geval de vleesveesector. Het is duidelijk dat deze informatie tot nu toe onvoldoende werd verwoord, waardoor de kennis beperkt bleef tot dat wat vanuit de boeken als waarheid werd aangenomen. Voor de vleesveesector heeft dat geleid tot onvolledige informatie over onze specifieke werkwijze, waardoor een verkeerd beeld over onze sector is gevormd. Dat willen wij met dit praktijknetwerk rechtzetten.”