Netwerk

Innovatief drogen uit restwarmte

Het netwerk wil inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor een rendabele duurzame toepassing van restwarmte uit biovergistingsinstallaties door middel van het drogen van regiospecifieke producten uit Zuid-Limburg.

Uiteindelijk wil het netwerk een nieuwe toepassing van restwarmte ook in praktijk brengen.

Aanpak

De volgende punten komen in het netwerk aan bod:

  • De mogelijkheden van het drogen van luzerne en snoeihout middels de restwarmte van een biovergister;
  • De financiële en planologische haalbaarheid van drogen op restwarmte in Zuid-Limburg;
  • De benodigde capaciteit op basis van restwarmteoutput vergister en beschikbare input droger;
  • Ervaringen met drogen van hout en luzerne in binnen- en buitenland;

Hiervoor zal het netwerk, dat bestaat uit melkveehouders, samenwerken met kennisinstellingen en leveranciers met betrekking tot vergisting en benutting van restwarmte en het drogen van producten. Voor de aanvoer van de te drogen producten (o.a. luzerne en snoeihout) worden fruittelers, groenvoorzieningsbedrijven, natuurbeherende organisaties en het praktijknetwerk "Luzerneteelt Zuid-Limburg" betrokken.