Nieuws

India belangrijke zuivelimporteur in 2020?

Gepubliceerd op
29 november 2013

India is de grootste melkproducent ter wereld. Maar ook de vraag naar melk is groot in dit land. Veranderende omstandigheden kunnen er toe leiden dat de melkproductie de vraag moeilijk bijhoudt in India.

Dit blijkt uit een onlangs gehouden workshop van IFCN met de partners in India. De levensomstandigheden verbeteren in India, evenals de economische situatie. De lonen gaan ook omhoog. Dit kan een bedreiging zijn voor het huidige systeem van melkproductie in India. Twee tot drie koeien op een familiebedrijf, met voedermiddelen gebaseerd op restanten van gewassen voor de voedingsindustrie. Zo’n familiebedrijf is wellicht niet meer de beste vorm van melkveehouderij voor India. Mogelijk stoppen veel van deze bedrijven, zodat de totale melkproductie ook kan dalen. En als de vraag naar zuivel dan sneller stijgt dan het aanbod, zal een tekort ontstaan en kan India een belangrijke importeur van zuivel worden.

Melkproductie stimuleren

Maar India zal dit scenario willen voorkomen en de ontwikkeling van de melkproductie stimuleren. Wellicht door meer melk te produceren op traditionele kleine bedrijven en mogelijk door ontwikkeling en schaalvergroting van melkveebedrijven.

Lees meer over het resultaat van de workshop in het Engelstalige persbericht IFCN Regional Workshop 2013 in India.