Nieuws

Iers weiden niet kopiëren maar laten inspireren

Gepubliceerd op
21 oktober 2013

Frank Weersink is dit jaar gaan experimenteren met snel omweiden en heeft duidelijke ideeën voor de komende jaren. Daarbij heeft hij zich laten inspireren door Ierse denkwijzen, maar beseft dat je niet moet kopiëren want in Nederland is een ander klimaat en is de melkprijs / voerprijs verhouding anders.

Veestapel

Hij melkt momenteel samen met zijn ouders 130 koeien in Bergentheim op dalgrond (afgegraven hoogveen). De veestapel bestaat uit Holsteins en kruislingen met Fleckvieh, Brown Swiss en Noors Roodbont. Hij wil deze bonte veestapel uitbreiden naar ca. 200 koeien. Dat vergt extra uitbreiding. Dat wil hij realiseren met goedkope stallen tegen de huidige stal aan. Dit past bij de filosofie van de Ieren. Dat geldt ook voor zijn beweidingsysteem, namelijk dagelijks twee keer omweiden. Hij beweidt de 130 koeien op 50 ha in percelen van elk 0,6 ha. Elk perceel heeft een drinkwaterbak en is goed bereikbaar via een kavelpad. Evenals de Ieren wil hij zoveel mogelijk gras als vers gras voeren en niet als graskuil.

Verschil tussen Ierse en Nederlandse methode

Wat is dan het verschil met de Ieren? De Ieren hebben kleine koeien, voeren nauwelijks bij en realiseren daardoor een lage productie per koe maar streven wel naar veel kg vet en eiwit per ha. Frank realiseert zich dat bijvoeren in Nederland wel aantrekkelijk is vanwege gunstige melkprijs/voerprijs. Mocht de melkprijs dalen en voerprijzen stijgen, dan schuiven we meer richting Ierse systeem. Doordat het bedrijf uitbreidt naar 200 koeien komt het accent minder op hogere productie per koe (nu 8600 kg per jaar), maar meer op hoge arbeidsefficiëntie en lage vaste kosten. Door meer koeien zal meer voer aangekocht moeten worden, maar het streven blijft om zoveel mogelijk gras als vers gras te voeren.

Nabije toekomst

Wat zijn de ervaringen dit jaar en de plannen voor komend jaar? Het systeem van snel omweiden, oftewel ‘keep moving’ bevalt goed. Ook vroeg beginnen met beweiden door voorweiden is dit jaar goed bevallen. Het afgestorven gras word geweid, de grasmat stoelt zich beter uit en de grasgroei word gestimuleerd. Met voorweiden worden de groeitrappen vastgelegd en krijg je meer spreiding in het maaien van de eerste snede. Dit najaar worden enkele percelen doorgezaaid met Italiaans raaigras, zodat in het voorjaar van 2014 misschien nog eerder gestart kan worden met beweiden. Naast de 50 ha voor beweiden is er nog 12 ha veldkavel waar gras rouleert met maïs. Enkele percelen die alleen gemaaid worden zullen ingezaaid worden met engels raai in combinatie met rietzwenkgras. Rietzwenkgras komt wat trager op gang maar kan goed tegen droogte en geeft mogelijk wat meer structuur aan het rantsoen.

Frank geeft hiermee een inspirerende invulling aan het onderdeel “All weather & low cost” van Amazing Grazing.