Netwerk

Humest

Met de komst van vrijloopstallen is er ook een nieuwe mestsoort beschikbaar gekomen, nl Humest. De variatie in samenstelling van Humest is groot, mede door gebruik van verschillende bodemmaterialen.

Samen WUR LR, NMI, Louis Bolk instituut en CAH Dronten wil het netwerk:

  • een bemestingsstrategie ontwikkelen voor gras- en maïsland gericht op de omschakeling van drijfmest als dierlijke mest naar volledig Humest.
  • een bemestingsadvies opstellen voor de verschillende soorten Humest op basis van een mestanalyse.
  • het maken van een verhandelbaar product, het bepalen van de meerwaarde van Humest voor akker- en tuinbouw (organische stof en bemestende waarde).

Aanpak

We inventariseren eerst alle vragen en knelpunten die de deelnemers van het netwerk hebben en bekijken hoe we hier een antwoord op kunnen vinden. We beginnen met het uitwisselen van praktijkervaringen binnen de groep, daarna schakelen we verschillende experts in en beginnen we aan onze praktijkproeven en monitoring. We richten ons op vragen rondom werkingscoëfficiënt mineralen en ontwikkeling bodemvruchtbaarheid.

De opgedane kennis verspreiden we via de website van Verantwoorde Veehouderij, IDV-Advies en Comgoed. We werken mee aan innovatiedagen, organiseren een symposium en schrijven artikelen. Om de waarnemingen te monitoren hebben we de hulp van studenten ingeroepen. Zij helpen ons ook bij de interpretatie van de uitkomsten. De procesbegeleider zorgt ervoor dat we de rode draad niet kwijt raken in de veelheid van praktijkvragen die we hebben.

Nieuws