Nieuws

Houd de koe in de wei - Doe mee via website Amazing Grazing

Gepubliceerd op
19 oktober 2012

Een koe in de wei: het is een Nederlands icoon als geen ander. Beeldbepalend voor ons Nederlandse imago en van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak van de nationale melkveehouderij en de afzet van zuivel.

amazinggrazing.jpg

Helaas zien we de weidegang afnemen. Daar hebben boeren vaak goede redenen voor. Het project Amazing Grazing wil deze opstaltrend keren. Maar dan zijn er wel ‘amazing solutions’ voor ‘amazing questions’ nodig! Hiervoor werkt Amazing Grazing samen met een wereldwijd netwerk van experts en ervaringsdeskundigen. Om iedereen de kans te bieden mee te denken en mee te praten is de website www.amazinggrazing.eu gelanceerd. Immers, innoveren doe je samen.

Sociale media

Om zoveel mogelijk interactie te krijgen worden naast bestaande netwerken van experts en ervaringsdeskundigen ook digitale en sociale netwerken ingezet. Zo is er de website www.amazinggrazing.eu. Belangstellenden kunnen ook meediscussiëren op de Facebookpagina of twitter @amazing_grazing. Met de inzet van sociale media wordt het bedenken van innovatieve oplossingen een open, interactief proces. Iedereen is uitgenodigd om mee te lezen, mee te denken en mee te discussiëren. Nieuwsgierigheid, creativiteit en anders durven denken en doen zijn de essentie van Amazing Grazing.

Open en transparant

Amazing Grazing wordt een volledig open en interactief project. “Best spannend”, zegt Paul Galama, projectleider van Amazing Grazing. “Je gaat immers de dialoog aan met een grote groep onbekende mensen. Open innovatie is spannend maar biedt tegelijk enorme kansen. Samen weet je meer. Ideeën groeien wanneer mensen elkaar inspireren en kennis en ervaringen delen. Dit geeft zo veel meer denkkracht en innovatie.”

Afnemende weidegang

Weidegang vertoont een afnemende trend. In 2011 weidde in Nederland 17% van de melkveestapel dag en nacht, 53% alleen overdag en 30% helemaal niet (CBS, 2011). Veehouders hebben daar logische argumenten voor: groei van de omvang van de veestapels, de overstap naar automatisch melken, een verslechterde verkaveling en steeds grotere nadruk op kostprijs en efficiëntie van het productiesysteem. Daarnaast moeten veehouders de verliezen van stikstof en fosfaat naar het milieu minimaliseren en dat lukt doorgaans beter wanneer de koeien op stal staan. Daar komt bij dat onder veehouders maar ook in onderzoek, onderwijs en voorlichting de aandacht voor en kennis van weidegang de laatste decennia zijn afgenomen. De nieuwe vragen en uitdagingen rond weidegang werden daardoor niet van een antwoord voorzien. En de klassieke voordelen van weidegang verdwenen uit beeld: gezondere benen en klauwen, minder ammoniakemissie, een beter imago en, in veel gevallen, een lagere kostprijs.

Amazing questions geformuleerd

Om zoveel mogelijk koeien in de wei te krijgen zijn ‘amazing solutions’ voor ‘amazing questions’ nodig. Want achter de eenvoudige wens om meer koeien in de wei te houden gaat een groot aantal (technische) vragen en uitdagingen schuil. Tijdens een bijeenkomst op 24 augustus zijn de (toekomstige) knelpunten rondom beweiding vanuit de melkveehouder, de maatschappij, het grasland en de koe geïnventariseerd. Het leverde een ware berg met belangrijke vragen op. Vragen die na de bijeenkomst ingedikt zijn tot 5 kernvragen rondom de thema’s Gras, Koe, Rantsoen, Arbeid en Weer. Samen met de 30 melkveehouders en deskundigen uit binnen- en buitenland gaan we deze vragen nu verder uitwerken en van mogelijke oplossingsrichtingen voorzien. Per thema zijn verschillende innovatieballonnen gemaakt. Zo is er een innovatieballon ‘van stappenteller naar happenteller’ en ‘voorgesneden gras beweiden’.

De vijf kernvragen

  • Gras: Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengst van het land bij beweiden hoger is dan bij maaien?
  • Koe: Hoe krijg ik een zo hoog mogelijk en constante grasopname per dag?
  • Rantsoen: Hoe bied je een compleet rantsoen ‘op stam’ aan middels weidegang?
  • Arbeid: Hoe beweid ik zonder er extra uren in te steken?
  • Weer: Hoe kunnen we de invloed van het weer managen?

Van innovatieballon naar realisatie

Wat is een innovatieballon? Het is een beschrijving van een innovatief oplossingsidee voor een knelpunt, met de voor- en nadelen en de vragen en/of uitdagingen. Iedereen kan hierop reageren. Ballonnen kun je doorprikken of laten groeien. De ballonnen zijn terug te vinden op de net gelanceerde website www.amazinggrazing.eu en worden op basis van de reacties aangepast. Tegelijk zullen er steeds meer ballonnen bij komen. Behalve reageren, kun je via de website ook je eigen ideeën inbrengen. De meest waardevolle ballonnen vormen het innovatieprogramma voor de komende jaren. De ambitie is deze samen met veehouders, kennisinstellingen en bedrijfsleven te realiseren.

Over Amazing Grazing

Amazing Grazing is een project dat zich richt op het creëren van nieuw perspectief voor het weiden van melkvee in uiteenlopende bedrijfssystemen voor de toekomst. Om de opstaltrend te doorbreken is een ‘change of minds’ nodig. Nieuwe visie en ambitie voor weidegang in combinatie met hoogwaardig vakmanschap en modern, toekomstgericht ondernemerschap zijn de kern, terwijl nieuwe kennis, kunde en techniek onmisbaar zijn. Het project richt zich op topondernemers in de sector, de agribusiness, adviseurs, het onderzoek en het onderwijs. Daarbij kiest Amazing Grazing nadrukkelijk voor integrale duurzaamheid: ruime weidegang combineren met excellente resultaten op de terreinen van grasproductie, dierprestaties, dierwelzijn en –gezondheid, milieubelasting en bedrijfseconomie.

Het projectteam bestaat uit een kernteam met Paul Galama (projectleider), Judith Poelarends, Agnes van den Pol, Bert Philipsen en Gina Kuipers van Wageningen UR, Bert Vollering (melkveehouder), Carel de Vries (Courage), en een groep van 30 melkveehouders en ‘outsiders’.

Het project Amazing Grazing is een project van Wageningen UR Livestock Research en Courage en wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I en Productschap Zuivel in het kader van Duurzame Zuivelketen.

Meer informatie bij Paul Galama.