Nieuws

Hogere opname door wijziging beweidingstrategie

Gepubliceerd op
4 oktober 2013

Joeriaan van Eersel heeft zijn beweidingsstrategie veranderd met een hogere opname van weidegras tot gevolg. Hij neemt voor het tweede jaar deel aan het praktijkwerk Dynamisch Weiden.

Joeriaan van Eersel heeft samen met zijn ouders een melkvee- en loonbedrijf in 's Gravenmoer. In 2012 werden de 75 melkkoeien van Joeriaan nog beweid volgens een rotatiesysteem waarbij de dieren gemiddeld 2 tot 4 dagen op een perceel verbleven. Het aantal dagen op een perceel was afhankelijk van de perceelgrootte wat varieerde van 1 tot 3,5 hectare. Het aandeel resten in een perceel was met dit systeem groot waardoor de smakelijkheid tegenviel wanneer de melkkoeien een tweede of derde keer terug kwamen op dit perceel.

Nieuwe strategie zorgt voor hogere grasopname

Het afgelopen voorjaar heeft Joeriaan zijn strategie gewijzigd. Er wordt ingeschaard bij 1700 kg/ds en uitgeschaard bij 600 kg/ds. Een aantal grote percelen werd gehalveerd door middel van een draad en de bijvoeding op stal werd flink verlaagd. Eerst kregen de melkkoeien na de ochtendmelking nog een aantal kilo’s maïs te eten. Dit jaar was het anders, de melkkoeien gingen met een hongerig gevoel het land in en vraten in het land meer gras. Dit alles heeft erin geresulteerd dat de opname van 5 kg/ds per dag is verhoogd tot ruim 8 kg/ds per dag. Joeriaan is daarover erg tevreden. De koeien ook, want de productie is stabiel gebleven.

Beweidingsrapport van Joeriaan van Eersel