Nieuws

Historisch gebruik van Toemaak op veen lijkt nog steeds van invloed op grasproductie

Gepubliceerd op
22 februari 2013

Het verschil in grasproductie op veengronden lijkt vooral terug te voeren op het gebruik van Toemaak in het verleden.

Toemaak is een mengsel van gerijpte bagger, stalmest en organisch stadsafval. Op Youtube heeft het netwerk Goed bodembeheer op veen boert beter een filmpje geplaatst over hun ontmoeting met bodemdeskundige Jan Bokhorst.

Samen met bodemkundige Jan Bokhorst keek het praktijknetwerk naar de oorsprong van verschillende veengronden; bosveen, zeggeveen en hoogveen. Duidelijke verschillen in C-% en zuurtegraad kunnen een verklaring zijn voor verschillen in opbrengst en kwaliteit. Maar vooral ook het historisch gebruik van Toemaak (mengsel van gerijpte bagger, stalmest en organisch stadsafval) zou een grote rol kunnen spelen. Voor veel deelnemers nuttige informatie en herkenning, ook buiten in het veld bij de grondkuil.

De opgedane kennis geeft meer houvast om de bodemkwaliteit te typeren en met maatregelen te sturen. Het streven is dat ook iedere deelnemer zelf een maatregel gaat nemen op zijn eigen bedrijf. Op elk bedrijf van minimaal 1 of 2 percelen een bodemdata set van de bodem opbouwen en een grashoogte meter gebruiken voor inschatting van de opbrengst. Waar mogelijk zullen de deelnemers ook een behandeling aanleggen waarmee ze de bodemkwaliteit praktisch beïnvloeden. Met als insteek het beïnvloeden van pH of het C-%. Hiervoor lenen zich verschillende soorten kalk, strooisel, zaagsel en varianten met mest of vormen van Toemaak.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie: netwerkbegeleiders Nick van Eekeren of Bert Philipsen.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.