Nieuws

Groei mondiale melkproductie stagneert, voerprijzen historisch hoog

Gepubliceerd op
4 september 2012

De groei in melkproductie lijkt wat te stagneren. Was de groei van de mondiale melkproductie in de eerste 7 maanden van 2012 gemiddeld 3,1%, aan het eind van deze periode groeide de melkproductie langzamer: 2,7%.

Changes-global-milk.jpg

Mogelijk zorgen lagere melkprijzen in combinatie met hogere voerprijzen voor een lager melkproductie. Met name in Oceanië, USA en Oost Europa. Dit meldt de IFCN-Dairy nieuwsbrief, die mede tot stand komt via het project Kostprijsvergelijking met het buitenland.

Deze informatie is gebaseerd op informatie van de 59 belangrijkste melkproducerende landen. De groei mag dan wel stagneren, maar er is nog steeds groei van melkproductie in de wereld. Maar dat is wel afhankelijk van het inkomensperspectief. De wereldmarktprijs voor melk is gedaald tot onder de €30 en de voerprijzen zijn fors gestegen. Met name de droogte in de USA leidt tot hoge voerprijzen. Met deze prijssituatie, komt het inkomen van de melkveehouder onder druk te staan. Veel veehouders in de wereld zullen dan minder melk produceren. Mogelijk zal hierdoor de mondiale melkproductie op den duur dalen onder de behoefte aan melk in de wereld.

Meer informatie bij Michel de Haan.