Nieuws

Groei melkveebedrijven leidt niet automatisch tot hoger rendement

Gepubliceerd op
19 september 2012

Voor veel melkveebedrijven is de strategie het afgelopen decennium gericht geweest op groei in melkproductie.

gir1.jpg

Die groei heeft niet voor iedereen even gunstig uitgepakt. Tussen de groepen meest succesvolle en minst succesvolle groeiers gaapt een gat in de inkomensontwikkeling van maar liefst 10 euro per 100 kg melk. De bedrijfsstructuur lijkt geen invloed te hebben op de inkomensontwikkeling, waaruit geconcludeerd kan worden dat vooral keuzes van de ondernemer bepalend zijn voor het rendement van groei. Lees hier het hele bericht.

Meer informatie bij Jelle Zijlstra, projectleider Groeien in Rendement.