Nieuws

Gras(rode)klaver interessante optie bij gezond grondruilen

Gepubliceerd op
31 mei 2012

Klaver meezaaien als er weer gras op het bollenland komt is een goede optie voor armere grond (lager organische stof en NLV) in combinatie met uitruilen. Bij krappe mestnormen is het een natuurlijke manier om extra stikstof te binden. Daarnaast stimuleert de klaver naast gras een snellere opbouw van de bodemvruchtbaarheid. Vooral als het gaat om bodemleven en structuur. Deelnemers van het Praktijknetwerk Gezonde grondruil keken in mei bij Arnold Druif naar de stand van het gewas.

Arnold Druif heeft een stuk maaimengsel (COMBI Maaien) gezaaid. Dat is een jaar oud en is een mengsel van Festulolium en gekruist raaigras. Op het andere stuk is een mengsel blijvend grasland gezaaid, dat is 2 jaar oud. Alles heeft als voorvrucht 3 jaar bouwland (waarvan 2 jaar kool en 1 jaar bollen), daarna 3 jaar grasland. Dit voorjaar is alles bemest met 300 kg KAS+Zwavel (24%N) met 25 m3 mest. Opbrengst van de 1e snede is bepaald op 4 ton ds. Het klaverpercentage in de strook met rode klaver was laag en lag beneden de 5% gewichtsaandeel. De 2e snede heeft 18 m3 gehad met 150 kg KAS. In de proefstroken is voor de 2e snede geen KAS gegeven.

Opmerkingen bij het perceel en de stand van de GrasKlaver:
• Aandeel rode klaver had wat hoger mogen zijn
• Aandeel zal na de eerste snede nog toenemen omdat de planten/spruiten groter zullen worden
• Witte klaver had hier prima de open plekken kunnen invullen (vaak wordt dat ook geadviseerd)

Positief heeft bijgedragen aan het klaveraandeel:
• Inzaai na bollen op N-arme zode
• pH hier goed op orde
• Fosfaat is OK
• Begin september inzaai

Negatief heeft bijgedragen aan het klaver aandeel:
• Redelijk agressief grasmengsel (daarom is Itiaans raaigras ook minder geschikt)
• Bemesting eerste snede is fors geweest
• Redelijk warme winter waardoor gras doorgroeide en klaver niet.

Arnold blijft opbrengst van gras en grasklaver wegen dit jaar met een deel niet bemest met kunstmest.

De grote lijn van wat we doen in het netwerk Gezond Grondruilen:
In drie stappen gezonder te kunnen ruilen met de volgende vragen.
Stap 1 - Wat kost ruilen aan bodemvruchtbaarheid?
Stap 2 - Wat kun je doen om de schade in bouwlandfase zoveel mogelijk te beperken?
Stap 3 - Hoe kun je de herinzaai het beste weer opstarten?
Dit najaar worden alle ervaringen beschreven in een brochure.