Nieuws

Goed onderwerken vanggewas belangrijk

Gepubliceerd op
21 april 2016

Op veel maïspercelen is het dit voorjaar lastig om tijdig het vanggewas te vernietigen. Vanwege de natte bodemomstandigheden lukte het niet op veel bedrijven om dit in maart uit te voeren. Geduld is de enige optie omdat berijden onder natte omstandigheden ten alle tijde moet worden voorkomen.

Inmiddels gaat de groei van het gewas steeds sneller en neemt het gewas dus ook meer vocht op uit bodem. Als het perceel het toelaat moet nu niet langer worden gewacht met het vernietigen van het vanggewas. Om de mineralisatie goed op gang te brengen moet het gewas goed worden gemengd  in de bovenste bodemlaag. Belangrijk is daarbij dat het gewas over de volledige oppervlakte wordt losgesneden om hergroei zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor zijn goede machines beschikbaar die het gewas egaal wegleggen. De meeste bouwlandinjecteurs en vaste tand cultivators zijn hier niet geschikt voor. Machines zoals een vaste tand met voldoende brede vleugelscharen plus schijven of een grondfrees zijn hiervoor inzetbaar. Op de Marke gebruiken ze een grondfrees. Het nadeel hiervan is dat de capaciteit vrij laag is.

Grasmat doodspuiten bij massaal gewas

Wanneer het gewas te massaal is om goed onder te werken kan overwogen worden om het eerst dood te spuiten.Voorkom dat het gewas in banen komt te liggen. Dit geeft namelijk problemen met het ploegen. Wanneer het op de juiste wijze is vernietigd kan het met ploegen met een voorschaar goed worden ondergewerkt en hoeft er niet onnodig diep te worden geploegd. Het vanggewas moet niet als dichte laag in bouwvoor komen.

Juiste bewerkingen voor mineralisatie

Het goed vernietigen en onderwerken van een vanggewas stimuleert de mineralisatie zodat de maïs hier gebruik van kan maken en gekort kan worden op de mestgift. Daarvan kan dan eiwit op grasland geproduceerd worden.