Nieuws

Gezondheidskosten jongvee circa 5% van totale kosten

Gepubliceerd op
20 maart 2012

Recente berekeningen geven aan dat de totale kosten van jongveeopfok tussen de €1400 en €1800 per opgefokte vaars zijn. Een onderdeel hiervan zijn de gezondheidskosten.

Binnen het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ is er gekeken naar dierenartsrekeningen en GD-rekeningen van 12 jongveeopfokbedrijven. Door te kijken naar specifieke jongveeopfokbedrijven is het zeker dat alle kosten toebehoren aan de opfok van jongvee. De gezondheidskosten per dag aanwezig op het opfokbedrijf bedroegen gemiddeld ruim 7 cent, met een minimum van 3 cent en een maximum van 14 cent. Uitgaande van een afkalfleeftijd van 25 maanden bedragen de kosten per vaars dan €55. De grootste kostenposten waren de handelingen & visites en vaccinaties. Wel of niet vaccineren van het jongvee heeft dus een grote invloed op de totale gezondheidskosten.

Binnen het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ is er gekeken naar dierenartsrekeningen en GD rekeningen van 12 jongveeopfokbedrijven. Deze bedrijven nemen deel aan het netwerk ‘Jongvee Mestproductie en Mineralenbenutting’. Door de analyse van deze rekeningen is het zeker dat alle kosten toebehoren aan de opfok van jongvee. Alle rekeningen van het jaar 2010 waren beschikbaar. De volgende kostenposten zijn gedefinieerd: GD, antibiotica & medicamenten, hormonen, handelingen & visites en vaccinaties.

De gezondheidskosten per dag aanwezig op het opfokbedrijf bedroegen gemiddeld ruim 7 cent, met een minimum van 3 cent en een maximum van 14 cent. De grootste kostenposten waren de handelingen & visites en vaccinaties. Wel of niet vaccineren van het jongvee heeft dus een grote invloed op de totale gezondheidskosten. Het gemiddelde van 7 cent is gelijk aan de DLV norm voor gezondheidskosten per dag voor jongvee. Uitgaande van een afkalfleeftijd van 25 maanden bedragen de kosten per vaars dan gemiddeld circa €55. Op de jongveeopfokbedrijven verschilde de aanvoerleeftijd van kalveren van 2 weken tot 9 maanden. De gezondheidskosten van de periode voor het opfokbedrijf zijn dus niet meegenomen in de huidige berekeningen. Dit betekent dat de gemiddelde gezondheidskosten dus waarschijnlijk hoger zijn dan €55 per kalf. We verwachten dat dit op ongeveer €60 ligt. In totaal ongeveer 5% van de totale opfokkosten.

De gevonden resultaten geven de mogelijkheid om het rekenprogramma JonKos voor de berekening van de kosten van jongveeopfok aan te passen met nieuwe waarden. Dit zal in de loop van het jaar gebeuren.

Het project ‘Jongveeopfok: faalkosten en winstkansen’ wordt gefinancierd door het Productschap Zuivel en uitgevoerd door een samenwerkingsverband van DLV, WUR Livestock Research, WUR Leerstoelgroep Bedrijfseconomie en de UU faculteit Diergeneeskunde