Nieuws

Gezocht: deelnemers voor project ‘kuildichtheid’

Gepubliceerd op
28 februari 2013

Wageningen UR Livestock Research en BLGG AgroXpertus werken samen aan een project om de dichtheidsbepaling van gras- en maïskuilen te verbeteren. Daarvoor worden dit jaar op praktijkbedrijven de werkelijke kuildichtheden in kaart gebracht. De organisaties zijn nog op zoek naar loonwerkers en melkveehouders met weegmogelijkheden die willen deelnemen.

Uit een eerste fase van het project ‘kuildichtheid’ blijkt dat de huidige tabelmethode voor bepaling van de dichtheid van gras- en maïskuilen voor verbetering vatbaar is. Doelstelling van het vervolgonderzoek is het ontwikkelen van een nauwkeuriger methode voor dichtheidsbepaling van kuilen in de praktijk. Productschap Zuivel financiert dit onderzoek.

Wat doen de onderzoekers?

Voor het ontwikkelen van een goed model worden de werkelijke ruwvoervoorraden van verschillende praktijkkuilen in kaart gebracht. Hiervoor wordt dit jaar bij diverse bedrijven de totale geoogste hoeveelheid gewas per kuil gewogen. Bij voorkeur wordt dit gedaan met oogstwagens die voorzien zijn met een weeginrichting. Deze methode heeft logistieke voordelen. Het is ook mogelijk om een weegbrug in te zetten als deze beschikbaar is, mits het de oogst niet vertraagt.

Wie kan zich aanmelden, en waarom?

BLGG AgroXpertus en Wageningen UR Livestock Research zijn op zoek naar zowel enthousiaste loonwerkers die de beschikking hebben over een oogstwagen met weeginrichting, als geïnteresseerde veehouders. Enkele bedrijven hebben zich in het voorstadium al met hun loonwerker aangemeld en maken van de gelegenheid gebruik om hun werkelijke ruwvoerhoeveelheden per kuil in kaart te brengen.

Is dit ook interessant voor u en heeft u de mogelijkheid ruwvoeropbrengsten te wegen? Meld u dan aan bij:

Gerard Abbink (BLGG AgroXpertus)

Herman van Schooten (Wageningen UR Livestock Research)