Nieuws

Gezocht: BEX berekeningen jongvee 2012

Gepubliceerd op
18 december 2012

Het praktijknetwerk Jongvee Mestproductie en Mineralenbenutting gaat in januari weer de BEX berekeningen voor jongvee analyseren. Vorig jaar bleek uit de resultaten dat de mineralenproductie gemiddeld 18% lager lag dan de forfaitaire normen voor jongvee.

De BEX analyse van 2012 wil het netwerk ook voorleggen aan de commissie die de forfaitaire mestnormen voor jongvee vaststelt. Voor een zo goed en betrouwbaar mogelijk beeld willen van zoveel mogelijk bedrijven de gegevens analyseren. We vragen veehouders hun BEX-jongvee berekeningen bij ons aan te leveren, het liefst zo snel mogelijk na 1 januari 2013. Vanzelfsprekend geschiedt de verwerking vertrouwelijk en houden we u op de hoogte van de uitkomsten.