Nieuws

Geslaagde demonstratie aanleg onderwaterdrainage op veengrond in Warder

Gepubliceerd op
8 oktober 2012

Op 4 september 2012 was er een demonstratie aanleg onderwaterdrainage bij maatschap J. de Boer in Warder (Noord-Holland).

Systeem De Vlijt
Systeem De Vlijt
Systeem De Vries
Systeem De Vries
Systeem Van Kessel
Systeem Van Kessel

Gedemonstreerd werden de systemen van De Vlijt, De Vries en Van Kessel. De komende twee jaar zal op dit bedrijf aanvullend onderzoek plaatsvinden naar het functioneren van onderwaterdrainage op een 10 ha groot onderzoekperceel. De proef moet uitsluitsel geven over de landbouwkundige meerwaarde van onderwaterdrainage en over de (vermindering van de) maaivelddaling vergeleken met situaties zonder onderwaterdrainage. Ook de leden van het praktijknetwerk Onderwaterdrainage op veen kijken met belangstelling uit naar de resultaten vanuit deze proef.

Op het eigen bedrijf zijn de leden nu ook volop bezig met praktijkwaarnemingen. Onder andere de draagkrachtverschillen tussen wel of niet gedraineerde grond krijgen daarbij veel aandacht van de praktijknetwerkleden. Over enkele weken ronden we de veldwaarnemingen in de herfst af, en zullen we de resultaten hiervan ook in een volgend nieuwsbericht publiceren.

Meer informatie over het praktijknetwerk bij Barend Meerkerk, meer informatie over de proef in Warder bij Idse Hoving.

Dit netwerk maakt onderdeel uit van een koepel van netwerken in het Westen, waaraan ruim 60 melkveehouders deelnemen. Deze koepel wordt ondersteund door het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro Advies en Wageningen UR Livestock Research.