Nieuws

Gerst met gras meegezaaid

Gepubliceerd op
3 juni 2013

Koeien & Kansen veehouder Rijk Baltus heeft niet alleen geëxperimenteerd met erwten bij de herinzaai, maar ook met gerst. Afgelopen najaar is gerst met gras meegezaaid om meer structuur in de graskuil te krijgen. Hierdoor kan aankoop van koolzaadstro achterwege blijven. De veehouder en zijn adviseur schatten de opbrengst momenteel op 4500 kg ds/ha.

Op dit perceel is gerst (5kg/ha) meegezaaid met een grasmengsel. Eind mei schiet het gras schiet nog niet door. Ook ligt het gras op dit perceel nog niet. Het perceel is in het najaar bemest met 15 m3 vaste mest rond inzaaien en in het voorjaar met 30 m3 rundveedrijfmest en 450 kg KAS. De geschatte opbrengst van het gras is rond de 4500 kg ds/ha. Het voordeel van de gerst is dat het een flinke stengel heeft en dus voor aardig wat prik/ADL in de kuil kan zorgen. Zo hoeft er geen koolzaadstro aangevoerd te worden om bij te mengen in het rantsoen. Er zit helaas nog geen zetmeel in de gerst, want dan zou deze proef helemaal een succes zijn geweest!

Voor meer informatie:

  • Verhaal van deelnemers Rijk en Linda Baltus in Middenmeer 
  • Thijs Retra
  • nieuws280 wk 23 gerst met gras 2.jpeg